Diverse inkomensvoorzieningen

Uitkeringen via UWV

UWV betekent Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Wat doet het UWV?

Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals:

 • WW – werkloosheidswetuitkering
 • WAO – wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Wajong – wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 • WAZO – wet arbeid en zorg
 • Ziektewet
 • IOW – inkomensvoorziening voor oudere werklozen

Kerntaken UWV

 • Werk – het aan het werk houden of helpen van de klant, in nauwe samenwerking met de gemeenten
 • Sociaal medische zaken – het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria
 • Uitkeren – het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werk niet of niet direct mogelijk is
 • Gegevensbeheer – ervoor zorgen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven

Meer weten?

UWV algemeen: uwv.nl

UWV Werkbedrijf: werk.nl

Regelingen Sociale Verzekeringsbank

Via de SVB regelt u zaken zoals het AOW-pensioen, kinderbijslag en de nabestaandenuitkering Anw.

Wat is de SVB?

De Sociale Verzekeringsbank, kortweg SVB, is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.

De bekendste regelingen van de SVB zijn:

 • Kinderbijslag
 • AOW-pensioen
 • Nabestaandenuitkering Anw
 • Persoonsgebonden budget PGB
 • Mantelzorgcompliment
 • Aanvullende inkomensvoorziening ouderen
 • Remigratie

Meer weten?

Lees alles over de regelingen van de SVB op svb.nl

Inkomsten via de Belastingdienst

De Belastingdienst ondersteunt u in uw uitgaven door het betalen van een toeslag.

Toeslagen

Er zijn verschillende toeslagen mogelijk. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, maar ook of uw kinderen heeft of niet. Of u een woning huurt of een eigen huis heeft. Of dat u wellicht kinderen heeft die naar de kinderopvang gaan.

Meer weten?

U leest alles over de toeslagen van de Belastingdienst op toeslagen.nl