Vakantie en uitkering

Ontvangt u een uitkering voor uw levensonderhoud van de gemeente Zwolle?

Dan hebt u het recht om met behoud van uitkering op vakantie te gaan. Er geldt wel een aantal regels.

Online melden

U kunt uw vakantie of verblijf buiten de gemeente online melden.

U doet dit bijvoorbeeld als u naar het buitenland reist. Of dit nu om een vakantie gaat of niet. Ook als u langere tijd buiten Zwolle verblijft maar wel in Nederland blijft, moet u dit melden. Bijvoorbeeld als u een paar weken bij familie of vrienden logeert.

Hoe lang mag u naar het buitenland?

Voor het verblijf in het buitenland geldt een maximale periode. Het maakt niet uit of dit voor een vakantie is of voor iets anders.

Ook maakt het geen verschil of u wel of niet verplicht bent werk te zoeken. Uw leeftijd is wel van belang voor de maximale periode die u in het buitenland mag zijn.

De dagen in het buitenland hoeven niet aaneengesloten te zijn. Maar het is niet toegestaan om de vakantieweken van twee opeenvolgende jaren achter elkaar in december en januari op te nemen. Hierdoor zou namelijk de toegestane vakantieperiode die u aaneengesloten mag gebruiken te lang worden. De dag waarop u vertrekt naar het buitenland telt overigens niet mee.

Maximale periode per leeftijd
Leeftijd Maximale periode
Jonger dan 65 jaar 4 weken
65 jaar en ouder 13 weken

Vakantie in Nederland?

Houdt u uw vakantie in eigen land, dan wordt deze periode niet in mindering gebracht op de gebruikelijke vakantieduur. Als voor u de arbeidsplicht of participatieplicht geldt, kan de vakantie in eigen land uw kansen op werk echter bemoeilijken. Dit kan leiden tot een verlaging van uw uitkering.

Is er sprake van een gezin?

Als u een uitkering voor een gezin krijgt, dan mogen de gezinsleden op verschillende tijdstippen op vakantie. De totale vakantieperiode mag dan niet langer zijn dan vier weken per persoon. Bijvoorbeeld twee weken samen en ieder apart twee weken. Wanneer u 65 jaar of ouder bent zijn dit 13 weken.

Vakantie vooraf melden

U moet uw vakantieperiode uiterlijk 4 weken vóór vertrek aan de gemeente Zwolle doorgeven. Dit kan digitaal of via het rechtmatigheidsformulier.

Minder uitkering

Als u langer wegblijft dan is toegestaan, moet u een afspraak maken met uw consulent. Langer wegblijven dan is toegestaan betekent dat deze periode voor eigen rekening komt. Ook kan uw uitkering worden verlaagd. Dit geldt ook als u door ziekte of om een andere reden niet eerder kunt terugkeren naar huis.

Rechtmatigheidsformulieren

Ook over de vakantieperiode moet u het rechtmatigheidsformulier invullen. Als u langer op vakantie bent geweest dan is toegestaan, moet u een afspraak maken met uw consulent Inkomen. Neem voor deze afspraak uw paspoort en ticket mee. Dit is voor de controle van de vakantieperiode.

Gezinslid blijft langer in het buitenland

Blijft een gezinslid langer in het buitenland dan toegestaan en bent u zelf wel op tijd terug in Nederland? Dan kan uw uitkering worden aangepast aan uw nieuwe situatie, tot het gezinslid weer in Nederland is.

Beschikbaar voor de arbeidsmarkt

Moet u voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn? En kunt u door ziekte niet eerder terug naar Nederland? Dan moet u een deugdelijke verklaring over uw ziekte overleggen. Heeft u geen verklaring, dan kan uw uitkering worden verlaagd, omdat u kansen heeft gemist om aan het werk te komen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw consulent.