Terugbetalen

Moet u een bedrag terugbetalen aan de gemeente Zwolle? U heeft verschillende mogelijkheden om dit te doen.

Draagkracht

Als u moet terugbetalen houden wij altijd rekening met uw draagkracht. Dat heet beslagvrije voet. Er blijft maandelijks een bedrag voor u vrij waar u van kunt rondkomen.

Nieuw wetsvoorstel

Vanaf januari 2020 gaat er een  nieuw wetsvoorstel in waardoor wij de beslagvrije voet nog beter kunnen berekenen. Zo kunnen wij u nog beter helpen van uw financiële problemen af te komen. 

Neem contact op

De meeste mensen betalen op tijd. Wellicht lukt het een keer niet om te betalen, neem in dat geval contact met ons op! Wij proberen met u een oplossing te vinden.

Beslag

Betaalt u niet, maar neemt u ook geen contact op? Dan kan het gebeuren dat de gemeente beslag legt op uw inkomen.

Hoe kan ik betalen?

U kunt het openstaande bedrag via uw bank overmaken. Als u dit doet, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Het bedrag. Dit bedrag vindt u in de brief die u van de gemeente heeft ontvangen.
  • Het rekeningnummer van de gemeente Zwolle: NL34 BNGH 0285027840 ten name van Gemeente Zwolle / SZ-WG
  • Een omschrijving of kenmerk: hiervoor gebruikt u uw cliëntnummer en het kenmerk die bovenaan uw brief staan

Betalingsregeling

Om u tegemoet te komen is het vaak mogelijk om een betalingsregeling met de gemeente Zwolle te treffen. U lost dan bijvoorbeeld elke maand een deel af. Ook kan het zo zijn dat u elke maand een verhaalsbijdrage moet betalen.

Automatische betaling

Voor uw eigen gemak en om te voorkomen dat u de maandelijkse betaling mist, kunt u voor een automatische betaling kiezen. Dit kost u niets extra. U machtigt de gemeente Zwolle om de maandelijkse betaling automatisch van uw bankrekening af te schrijven.

Machtiging

U voorkomt dan achterstand in uw betaling. Een achterstand kan voor extra kosten zorgen. Het machtigingsformulier kunt u hier openen. Het formulier vult u in en scant u in. U kunt het mailen naar vordering@zwolle.nl . U kunt het ingevulde formulier ook per post opsturen naar:

Gemeente Zwolle
Afdeling Inkomensondersteuning, team V&V
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig.

Komt u er niet uit of bent u het niet eens met het bedrag dat u moet terugbetalen? Neem dan contact met ons op! Samen met u proberen we een oplossing te vinden.

Premies en belasting

De gemeente betaalt over uw uitkering ook premies en belastingen. U merkt hier niets van omdat u de bijstandsuitkering netto (dus zonder premies en belastingen) ontvangt.

Betaalt u het bedrag dat nog open staat vóór 31 december van dit jaar? Dan kan de gemeente het direct verrekenen met de belastingdienst. U betaalt dan het netto bedrag.

Lukt dit niet? Dan moeten wij het bedrag dat per 1 januari van het volgende jaar nog openstaat, verhogen met belasting en premies. Dit heet bruteren. Door deze belastingen en premies wordt het bedrag dat nog openstaat hoger. U lost in dat geval langer af dan wij in deze betalingsregeling voorstellen.

Als u de regels overtreedt heeft dit gevolgen voor uw uitkering.