Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een wettelijke regeling. Met de WSNP kúnt u na 36 maanden schuldenvrij zijn.

U kunt een beroep doen op WSNP als:

  • natuurlijk persoon (dus geen rechtspersoon) waarbij
  • de minnelijke schuldregeling mislukt.

Minnelijke schuldregeling

Minnelijk betekent zonder tussenkomst van de rechter. Op onze pagina Schuldregeling leest u meer over minnelijke schuldregeling.

Rechter

De rechtbank bepaalt of u wordt toegelaten tot de WSNP.

Bewindvoering WSNP

Meer over de wettelijke regeling en de bewindvoering die daarbij hoort, leest u op onze pagina 'Bewindvoering Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)'

Verklaring WSNP

Als u gebruik wilt maken van de wet:

  • stuurt u een verzoekschrift voor toelating tot de WSNP naar de rechtbank.
  • doet u een verklaring WSNP bij dat verzoek.
    •  In de verklaring staat wat u heeft gedaan om tot een minnelijke regeling te komen met uw schuldeisers en waarom dit niet gelukt is.

U vindt meer informatie op de pagina Verklaring WSNP