Schulddienstverlening voor ondernemers

Schulddienstverlening voor ondernemers:  “Uw onderneming onze zorg

Heeft u als ondernemer uit het Midden- en Kleinbedrijf financiële problemen en twijfelt u of u wel door kunt gaan met uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op het het  team Schuldsanering & Ondernemers van de gemeente Zwolle. Zij kunnen u helpen met het aanpakken van uw schulden waarbij het uitgangspunt de continuïteit van uw onderneming is.

Bij een schuldregeling voor ondernemers, bijvoorbeeld, wordt tussen u en uw crediteuren een minnelijke regeling tot stand voor de totale schuldenlast. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van uw onderneming, hetzij op basis van een bedrijfssaneringskrediet via het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) of middels een spaarsanering. De module Schuldregeling in het kader van Schuldhulpverlening aan Ondernemers beschrijft het kader voor NVVK-leden waarbinnen schuldhulpverlening aan ondernemers plaats vindt.

Krediet of sanering?

In het advies wordt een keuze gemaakt en waarbij beargumenteerd wordt aangegeven waarom gekozen wordt voor één van beide mogelijkheden. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een bedrijfssaneringskrediet indien dit mogelijk is. Een spaarsanering wordt uitsluitend ingezet indien een krediet niet mogelijk is. Soms is de keuze nog niet duidelijk te maken en moet worden afgewacht tot in een later stadium meer gegevens bekend zijn.

Het doel van een schuldregeling op basis van Schuldhulpverlening voor Ondernemers (SHVO) is het bewerkstelligen van een minnelijke regeling van de (totale) schuldenlast van een ondernemer met een levensvatbaar bedrijf, zodanig dat de onderneming kan blijven voortbestaan.

Samenwerken

Bij het oplossen van uw schulden wordt samengewerkt met het Regionaal bureau zelfstandigen van de gemeente Zwolle (Rbz) dat evenals het Team Schuldsanering en Ondernemers in regionaal verband werkt.  Bent u als ondernemer gevestigd in een van de volgende gemeenten: Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen voor advies.
De gemeente Zwolle is lid van de NVVK , de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, en werkt via gedragscodes en modules. Hierdoor bent u verzekerd van onpartijdige en professionele hulp.

Contact

Voor advies kunt u rechtstreeks contact opnemen met het team Schuldsanering & Ondernemer van de gemeente Zwolle, telefoon 038 – 498 31 69 of via e-mail TeamSO@zwolle.nl