Vergoeding voor kunst en cultuur

Voor kinderen is het leuk en gezond om deel te nemen aan activiteiten, zoals: 

  • Gitaarles
  • Schilderen
  • Toneel spelen
  • Dansen 

Stichting Meedoen Zwolle

In gezinnen met een laag inkomen is vaak (te) weinig geld voor bijvoorbeeld een gitaar of sportkleding. Of er is niet genoeg geld voor een lidmaatschap van een vereniging of een club. Voor deze gezinnen is er Stichting Meedoen Zwolle. Ouders kunnen bij deze stichting een bijdrage aanvragen.

Organisaties

Ook organisaties kunnen een aanvraag doen voor hun leerlingen, cursisten en cliënten. Denk aan:

  • Verenigingen
  • Stichtingen
  • Docenten voor kunst en cultuur
  • Instellingen voor jeugdhulp

Alle informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van Stichting Meedoen Zwolle

Voorwaarden

Voor deze regeling geldt een aantal voorwaarden:

> uw kind valt in de leeftijdscategorie 4 t/m 17 jaar.
> is uw kind tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 
110 % van de voor u geldende bijstandsnorm.
> is uw kind tussen de 12 en 18 jaar oud? Dan geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 130 % van de voor u geldende bijstandsnorm.

Alle informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van Stichting Meedoen Zwolle
 

21 jaar tot AOW-leeftijd 110% bijstandsnorm 130% bijstandsnorm Maximaal vermogen
Alleenstaande ouder € 1.099,67 € 1.299,62 € 12.450
Echtpaar of samenwonend, met kinderen € 1.570,96 € 1.856,59 € 12.450

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De normen zijn exclusief 5% vakantietoeslag.