Scholierenregeling

Schoolgaande kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Scholierenregeling. Ouders kunnen hiervan gebruik maken als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Of als de kinderen naar het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan.
De Scholierenregeling 2018 is:

 • € 450,- per schooljaar voor een kind in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
 • € 375,- per schooljaar voor een kind in de tweede klas of hoger van het voortgezet onderwijs.
 • € 375,- per schooljaar voor een kind in de eerste of tweede klas van het middelbaar beroepsonderwijs.

Met dit geld kunnen ouders bijvoorbeeld schoolspullen kopen of een excursie betalen. Zij kunnen het geld ook voor andere dingen voor hun kind gebruiken, zodat hun kind toch kan meedoen.

Dit zijn de voorwaarden voor de Scholierenregeling 2018:

 • Uw inkomen is in de maand april 2018 niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Zie hiervoor de tabel Normen Participatiewet.
 • Uw kind is op 1 april 2018 niet ouder dan 17 jaar.
 • Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs of volgt het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Op 1 april 2018 stonden u en uw kind(eren) gezamenlijk op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeente Zwolle.
 • Uw vermogen mag op 1 april 2018 niet hoger zijn dan € 12.040.

Vanaf 1 april 2018 kunt u de Scholierenregeling 2018 aanvragen. Dat kan op verschillende manieren.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

2018-04-aanvraag-scholierenregeling-2018-niet-participatiewet-clienten-digitaal.pdf


Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Belt u dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken*:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle
 • Scannen bij de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunt u hulp krijgen.
 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).
 • Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

*Let op:

De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over de Scholierenregeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Leest dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving: wetten.overheid.nl