Scholierenregeling

Schoolgaande kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Scholierenregeling.

Vo en mbo

Ouders kunnen gebruik maken van de Scholierenregeling als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Of als de kinderen naar het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan.
Vanaf 1 juli 2019 zijn de bedragen van de Scholierenregeling:

 • € 450,- per schooljaar voor een kind in de eerste klas of hoger van het voortgezet onderwijs (vo).
 • € 450,- per schooljaar voor een kind in de eerste of tweede klas van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Met dit geld kunt u bijvoorbeeld schoolspullen kopen of een excursie betalen. U kunt het geld ook voor andere dingen voor uw kind gebruiken, zodat uw kind toch kan meedoen.

Dit zijn de voorwaarden voor de Scholierenregeling in 2019:

 • Uw inkomen is in de maand april 2019 niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Zie hiervoor de tabel Normen Participatiewet.
 • Uw kind is op 1 april 2019 niet ouder dan 17 jaar.
 • Uw kind gaat op 1 april 2019 of het nieuwe schooljaar naar het voortgezet onderwijs of volgt het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Op 1 april 2019 stonden u en uw kind(eren) gezamenlijk op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeente Zwolle.
 • Uw vermogen mag op 1 april 2019 niet hoger zijn dan € 12.240.

Vanaf 1 april 2019 kunt u de Scholierenregeling 2019 aanvragen. Dat kan op verschillende manieren.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

Aanvraag_scholierenregeling_2019

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Belt u dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle
 • Scannen bij de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunt u hulp krijgen.
 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).
 • Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

Kopieën

De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over de Scholierenregeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Leest dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving: wetten.overheid.nl