Scholierenregeling

Schoolgaande kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Scholierenregeling.

Vo en mbo

Ouders kunnen gebruik maken van de Scholierenregeling als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Of als de kinderen naar het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan. Per schooljaar is het bedrag van de Scholierenregeling € 450 per kind.

Met dit geld kunt u bijvoorbeeld schoolspullen kopen of een excursie betalen. U kunt het geld ook voor andere dingen voor uw kind gebruiken, zodat uw kind toch kan meedoen.

Dit zijn de voorwaarden voor de Scholierenregeling in 2020:

  • Uw inkomen is in de maand april 2020 niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Een overzicht van deze normen vindt u hieronder.
  • Uw kind is niet ouder dan 17 jaar.
  • Uw kind gaat op dit moment of het nieuwe schooljaar naar het voortgezet onderwijs of volgt het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs.
  • U en uw kind(eren) wonen op hetzelfde adres in Zwolle.
  • Uw vermogen mag niet te hoog zijn.
Bijstandsnormen
21 tot AOW-leeftijd 130% bijstandsnorm Maximaal vermogen
Alleenstaande ouder € 1.299,61 € 12.450
Echtpaar of samenwonend € 1.856,58 € 12.450
AOW-leeftijd of ouder
Alleenstaande ouder € 1.452,67 € 12.450
Echtpaar of samenwonend, waarvan 1 partner de AOW-leeftijd bereikt heeft € 1.969,11 € 12.450

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. Normen zijn exclusief 5% vakantietoeslag.

U kunt de Scholierenregeling 2020 op verschillende manieren aanvragen.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

Hier vindt u het formulier om de Scholierenregeling 2020 aan te vragen:

Aanvraag_Scholierenregeling_2020.pdf

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Belt u dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken opsturen naar:

Gemeente Zwolle
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig.

  • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).
  • Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

Kopieën

De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over de Scholierenregeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Leest dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.