Scholierenregeling

Schoolgaande kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Scholierenregeling.

Ouders kunnen gebruik maken van de Scholierenregeling als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Of als de kinderen naar het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan. Per schooljaar is het bedrag van de Scholierenregeling € 450 per kind. Met dit geld kunt u bijvoorbeeld schoolspullen kopen of een excursie betalen. U kunt het geld ook voor andere dingen voor uw kind gebruiken, zodat uw kind toch kan meedoen.