Vergoeding voor schoolbijdrage, club of vereniging

Stichting Meedoen Zwolle

Ieder kind moet kunnen meedoen. Bijvoorbeeld mee op schoolreisje of lid zijn van een club of vereniging zoals scouting. In gezinnen met een laag inkomen is dat vaak lastig. Voor deze gezinnen is er Stichting Meedoen Zwolle. Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u hier een bedrag aanvragen. Alle informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van Stichting Meedoen Zwolle. 

Website van Stichting Meedoen Zwolle

Voorwaarden

Voor deze regeling geldt een aantal voorwaarden:

> uw kind valt in de leeftijdscategorie 4 t/m 17 jaar.
> is uw kind tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 110 % van de voor u geldende bijstandsnorm.
> is uw kind tussen de 12 en 18 jaar oud? Dan geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 130 % van de voor u geldende bijstandsnorm.

Alle informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van Stichting Meedoen Zwolle

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De normen zijn exclusief 5% vakantietoeslag.

21 jaar tot AOW-leeftijd 110% bijstandsnorm 130% bijstandsnorm Maximaal vermogen
Alleenstaande ouder € 1.106,69 € 1.307,90 € 12.450
Echtpaar of samenwonend, met kinderen € 1.580,98 € 1.868,43 € 12.450