Vergoeding sportvereniging en sportspullen

Jeugdfonds Sport Zwolle

Ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen lid worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport Zwolle de contributie. Daarnaast kan het Jeugdfonds kleding en andere spullen die nodig zijn voor de sport, vergoeden tot een bepaald bedrag.

Het Jeugdfonds Sport Zwolle is ook voor gezinnen die in de schulddienstverlening zitten en daarom weinig geld hebben.

Lees er alles over op: jeugdfondssportencultuur.nl

Let op: u kunt zelf geen aanvraag doen. Dit gaat via een tussenpersoon. Hoe dit werkt leest u ook op jeugdfondssportencultuur.nl.

Voorwaarden

Voor deze regeling geldt een aantal voorwaarden:

> uw kind valt in de leeftijdscategorie 4 t/m 17 jaar.
> is uw kind tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan
110 % van de voor u geldende bijstandsnorm.
> is uw kind tussen de 12 en 18 jaar oud? Dan geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 130 % van de voor u geldende bijstandsnorm.

Alle informatie en spelregels vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport Zwolle
 

21 jaar tot AOW-leeftijd 110% bijstandsnorm 130% bijstandsnorm Maximaal vermogen
Alleenstaande ouder € 1.106,69 € 1.307,90 € 12.450
Echtpaar of samenwonend, met kinderen € 1.580,98 € 1.868,43 € 12.450

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De normen zijn exclusief 5% vakantietoeslag.