Vergoeding sportvereniging en sportspullen

Jeugdsportfonds Zwolle

Ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen lid worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Zwolle de contributie. Daarnaast kan het Jeugdsportfonds kleding en andere spullen die nodig zijn voor de sport, vergoeden tot een bepaald bedrag.

Het Jeugdsportfonds is ook voor gezinnen die in de schulddienstverlening zitten en daarom weinig geld hebben.

Lees er alles over op: jeugdsportfonds.nl

Let op: u kunt zelf geen aanvraag doen. Dit gaat via een tussenpersoon. Hoe dit werkt leest u ook op jeugdsportfonds.nl.