Collectieve Zorgverzekering 2019

Voor inwoners met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking is er in 2019 de Gemeentepolis. Dit is de collectieve zorgverzekering via de gemeente Zwolle. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met Salland Zorgverzekeringen.

Bijdrage in de premie

De Gemeentepolis bestaat uit:

 • Een basisverzekering.
 • Een uitgebreide aanvullende verzekering.
 • Een tandartsverzekering.

De gemeente draagt bij in uw premie. Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan zijn uw kinderen gratis meeverzekerd.

In het kort:

 • Er zijn twee pakketten: de Gemeentepolis Extra en de Gemeentepolis Plus.
 • De basisverzekering is bij elk pakket hetzelfde.
 • Beide pakketten hebben een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering.
 • Bij de Gemeentepolis Plus krijgt u meer vergoed dan bij de Gemeentepolis Extra.
 • Bij de Gemeentepolis Plus betaalt u geen wettelijk verplicht eigen risico van Bij de Gemeentepolis Extra kunt u vrijwillig sparen voor het eigen risico.
 • Bij de Gemeentepolis Plus krijgt u uw eigen bijdragen Wmo vergoed. De eigen bijdrage Wmo moet u eerst betalen aan het CAK. Daarna kunt u de bijdrage terugvragen bij Salland Zorgverzekeringen. Dit kan tot maximaal € 230,-- per jaar.
Vergelijking

Gemeentepolis Extra

Gemeentepolis Plus

Basisverzekering Basisverzekering
Aanvullende verzekering Aanvullende verzekering
Tandartsverzekering Tandartsverzekering
  Meer vergoed dan bij Extra
Vrijwillig sparen voor het eigen risico

Geen wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-.

  Eigen bijdragen Wmo worden vergoed.

Meer informatie over de Gemeentepolis vindt u in de folder.

folder-collectieve-zorgverzekering-2019.pdf

U kon zich tot en met 31 december aanmelden voor de Gemeentepolis 2019.

Overstappen

Bent u in 2019 bij Salland Zorgverzekeringen verzekerd? En wilt u dit jaar alsnog overstappen naar de Gemeentepolis? Dan kunt u meedoen als u aan een paar voorwaarden voldoet:

 • Het inkomen van u en uw eventuele partner is in september niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen zonder vakantietoeslag.
 • Heeft u/uw kind een chronische ziekte of beperking? Dan mag het inkomen niet hoger zijn dan 130% van de geldende bijstandsnorm. U moet dan bij uw aanvraag een kopie van de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) mailen. Dat kan naar zorgverzekering@zwolle.nl. Hieruit moet blijken dat u/uw kind een Wlz-voorziening nodig heeft.
  • Heeft u/uw kind door de ziekte of beperking Wmo-ondersteuning nodig? En staat dit in het ondersteuningsplan van het Sociaal wijkteam? Dan hoeft u geen mail te sturen of een indicatie af te geven.
 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zwolle.
 • U ben minimaal 18 jaar.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland. Neem voor meer informatie hierover contact op met de gemeente Zwolle.
 • Uw vermogen als alleenstaande is lager dan € 6.120. Uw gezamenlijk vermogen als alleenstaande ouders, samenwonenden of echtpaar is: € 12.240,-. Heeft u een eigen woning? Dan geldt er nog een aparte vrijlating van het vermogen van € 51.600,-. U kunt dit zelf berekenen door de hypotheek af te trekken van de verkoopwaarde van uw woning. Dus: Verkoopwaarde woning - hypotheek =...
 • Heeft u een betalingsachterstand? Dan kunt u niet (altijd) overstappen. Vraag hiernaar bij de zorgverzekeraar die u nu heeft.

Salland Zorgverzekeringen kijkt niet naar uw leeftijd of medische achtergrond.

Hoger inkomen

Heeft u een hoger inkomen en komt u door hoge zorgkosten in financiële nood? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam.

Er zijn twee pakketten:

 • Gemeentepolis Extra
  Dit pakket is vooral geschikt als u gezond bent en goed verzekerd wilt zijn. U kunt vrijwillig sparen voor het eigen risico.
  U betaalt € 119,59 premie per maand. Heeft u boven en onder een volledig kunstgebit? Dan betaalt u € 107,22 per maand.
   
 • Gemeentepolis Plus
  Dit pakket is vooral geschikt als u chronisch ziek bent of een beperking heeft. Uw eigen risico van € 385,- is meeverzekerd. U krijgt maximaal € 230,- van uw eigen bijdrage Wmo vergoed.  
  U betaalt € 163,15 premie per maand. Heeft u boven en onder een volledig kunstgebit? Dan betaalt u € 141,25 per maand

Overstappen naar Gemeente Plus

Stapt u in de loop van 2019 over op het Gemeentepolis Plus Pakket? Dan:

 • Is uw eigen risico tot 1 januari 2020 niet meeverzekerd.
 • Wordt tot 1 januari 2020 de eigen bijdrage Wmo niet vergoed. 
 • De premie voor dat pakket is daarom € 30,- per maand lager.
 • Na 1 januari 2020 wordt uw eigen risico automatisch meeverzekerd en is ook een vergoeding van uw eigen bijdrage Wmo mogelijk.

Op www.gezondverzekerd.nl/zwolle kunt u alle vergoedingen van de twee pakketten vergelijken.

Premie betalen

U betaalt zelf de premie aan Salland Zorgverzekeringen.met een automatische incasso. U geeft Salland Zorgverzekeringen dan toestemming om de premie elke maand van uw rekening af te schrijven. Zo bent u nooit te laat met betalen. De premie wordt elke 28e van de maand afgeschreven. Wanneer u zich voor de Gemeentepolis aanmeldt, krijgt u vanzelf de vraag om een automatische incasso af te geven.

Aanmelden voor Gemeentepolis

Bent u in 2019 verzekerd bij Salland Zorgverzekeringen? En wilt u overstappen naar de Gemeentepolis? Belt u dan Salland Zorgverzekeringen: 0570 – 68 74 90.

Gemeentepolis vergelijken

U kunt via gezondverzekerd.nl/zwolle de Gemeentepolis vergelijken met andere verzekeringen. Kies hiervoor ‘Vergelijk met mijn huidige verzekering’.

Twijfelt u of u kunt meedoen aan de Gemeentepolis? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle via telefoonnummer 14038.

Of bel Salland Zorgverzekeringen: 0570 – 68 74 90

Ook op gezondverzekerd.nl/zwolle vindt u meer informatie.

Spreekuur van Salland Zorgverzekeringen

Elke maand houdt Salland Zorgverzekeringen spreekuur. U kunt er terecht voor vragen of meer informatie over uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld over vergoedingen of geldzaken, zoals een betalingsregeling. Een afspraak maken is niet nodig. Het spreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur, in wijkcentrum Holtenbroek (Bachlaan 20). De spreekuren zijn op: 13 juni , 11 juli, 12 september en 10 oktober.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan hoe u meldingen, klachten en bezwaren kunt doorgeven.