Collectieve Zorgverzekering 2018

Heeft u een laag inkomen? Uit werk, als zelfstandige, door een uitkering of een klein pensioen? Of heeft u een chronische ziekte of beperking?

Speciaal voor u heeft de gemeente Zwolle voor 2018 afspraken gemaakt met Zilveren Kruis over een zorgverzekering. Hiermee bent u dit jaar goed verzekerd en loopt u weinig risico om zelf extra zorgkosten te moeten betalen. Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan zijn uw kinderen gratis meeverzekerd.

De collectieve zorgverzekering is voor inwoners uit Zwolle met een laag inkomen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Tenzij er sprake is van een chronische ziekte of beperking (bij u of uw kinderen). Dan mag uw inkomen 130% van de geldende bijstandsnorm zijn.

Heeft u een hoger inkomen en komt u door hoge zorgkosten in financiële nood? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam.

In het kort:

 • Er zijn drie verzekeringspakketten.
 • De basisverzekering is bij elk pakket gelijk.
 • Bij elk pakket hoort een andere aanvullende verzekering en een  tandartsverzekering.
 • U betaalt géén wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00. Dit is meeverzekerd.
 • U kiest zelf welk pakket het beste bij u past.

Naast de basisverzekering (Basis Zeker) kiest u  één van de volgende pakketten:

 • Pakket 1
  Dit pakket is vooral geschikt voor wie gezond is en goed verzekerd wil zijn. Het pakket bestaat uit Optimaal Aanvullend 1 en Aanvullend Tand 1 ster. De premie is € 137,95 per maand.
 • Pakket 2
  Dit pakket is vooral geschikt voor gezonde gezinnen met kinderen. Dit pakket kent een dekking voor orthodontie. Het pakket bestaat uit Optimaal Aanvullend 2 en Aanvullend Tand 1 ster. De premie is € 149,95 per maand.
 • Pakket 3
  Dit pakket is vooral geschikt voor chronisch zieken en mensen met een beperking. Het pakket dekt onder andere de eigen bijdragen Wmo. De eigen bijdrage Wmo wordt eerst geïnd door het CAK. Daarna vergoedt Zilveren Kruis de eigen bijdrage tot maximaal € 375,00 per jaar. Het pakket bestaat uit Optimaal Aanvullend 3 en Aanvullend Tand 2 sterren. De premie is € 160,70 per maand.

Overzicht vergoedingen

zilveren-kruis-vergoedingenwijzer-2018.pdf

Verzekeringspremie
Het uitgebreide premieoverzicht staat onder 'Kosten'.

U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de premie aan Zilveren Kruis. Dat regelt u eenvoudig met een automatische incasso. U geeft Zilveren Kruis dan toestemming om de premie elke maand van uw rekening af te schrijven. Zo bent u nooit te laat met betalen.

 

Zilveren Kruis moet u accepteren als verzekerde.

 • Het inkomen (zonder vakantietoeslag) van u en uw eventuele partner mag in  november niet hoger zijn dan 110%van de geldende bijstandsnorm. Is er sprake is van een chronische ziekte of beperking (bij u of uw kinderen)? Dan mag het inkomen niet hoger zijn dan 130% van de geldende bijstandsnorm.
 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zwolle.
 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.
 • Uw vermogen is lager dan € 5.940,00 (alleenstaanden) of € 11.880,00 (alleenstaande ouders, samenwonenden en echtparen). Als u een eigen woning heeft, dan geldt er nog een aparte vrijlating van het vermogen van € 50.100,00 U kunt dit zelf berekenen door  de  verkoopwaarde van uw woning te verminderen met uw hypotheek.

Er kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden. Als dit zo is, wordt u hierover geïnformeerd.

Toelichting inkomensgrenzen
zwolle.nl/bijstandsnormen

Let op: Als u een aanvullend pensioen heeft, wordt de inkomensgrens € 19,65 per persoon hoger.

Toelichting chronische ziekte of beperking
Is er sprake van een chronische ziekte of beperking? Levert u dan een kopie van de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) in. Uit de indicatiestelling moet blijken dat er een voorziening op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig is. Heeft u door uw ziekte of beperking ondersteuning nodig en staat dit  in het ondersteuningsplan van u en het Sociaal wijkteam? Dan hoeft u geen kopie van de indicatiestelling in te leveren.

Overzicht premies

Verzekering

 Pakket 1

 Pakket 2

 Pakket 3

Basisverzekering

BasisZeker
119,45

BasisZeker
119,45

BasisZeker
119,45

Aanvullende verzekering

Optimaal Aanvullend 1
10,55

Optimaal Aanvullend 2
 22,55

Optimaal Aanvullend 3
38,30

Aanvullende tandartsverzekering *

Aanvullend Tand 1 ster
7,95

Aanvullend Tand 1 ster
7,95

Aanvullend Tand 2 sterren
12,95​

Extra bijdrage gemeente Zwolle

0,00

0,00

10,00

Premie per maand

137,95

149,95

160,70

*Als u een volledige gebitsprothese heeft, kunt u er voor kiezen om geen gebruik te maken van een tandartsverzekering.
De maandpremie wordt dan verminderd met het bedrag van de aanvullende tandverzekering

Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering

 • Als u in 2017 niet bij Zilveren Kruis verzekerd was, moet u uw oude zorgverzekering opzeggen vóór 1 januari 2018.
 • U kunt zich tot en met 31 januari 2018 aanmelden voor de collectieve zorgverzekering en een keuze maken uit de drie pakketten.

U kunt zich op drie manieren aanmelden

1. Online aanmelden

Ga naar www.gezondverzekerd.nl/mijngemeente/zwolle

2. Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

aanvraag-collectieve-zorgverzekering-2018.pdf

3. Per post op papier

Als u liever het aanmeldformulier op papier invult, belt u dan met 14038. U ontvangt dan het aanmeldformulier per post.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

Stuur het ingevulde formulier zonder postzegel naar:
Gemeente Zwolle
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

Als u het formulier en de bewijsstukken met de computer naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

U kunt ook naar de scanbalie op het Stadskantoor om het aanvraagformulier en de bewijsstukken te scannen. Hierbij kunt u hulp krijgen.

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook afgeven op het Stadskantoor.

Let op:
De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

- Wisselen van verzekeringspakket

Neemt u al deel aan de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis? Dan kunt u tot en met 31 januari 2018 wisselen van pakket. Daarna kunt u in 2018 niet meer van pakket wisselen.

U kunt uw verzekering zelf aanpassen via Mijn Zilveren Kruis. Ga hiervoor naar mijnzilverenkruis.nl en log in met uw DigiD. U kunt ook bellen of mailen met Zilveren Kruis.

- Overstappen in 2018

U kunt in 2018 alleen overstappen naar de  collectieve zorgverzekering als u al bij Zilveren Kruis verzekerd bent.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle (tel. 038-456 97 50) helpt u graag hierbij.

Neem contact op met de gemeente Zwolle als u twijfelt of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering of als u vragen heeft over deze regeling.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.
Wetgeving: wetten.overheid.nl