Individuele studietoeslag

Met een diploma op zak hebben jongeren met een medische beperking betere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Studeer je?  En heb je een medische beperking die zo blijft, waardoor je naast je studie niet of niet voldoende kan bijverdienen? Bijvoorbeeld omdat je minder productief bent of omdat je maar een aantal uren per dag of week kunt werken? Dan heb je mogelijk recht op individuele studietoeslag.

Hoogte individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is maximaal € 3.930 per jaar.

Op tijd aanvragen

Vraag de toeslag op tijd aan, bij voorkeur voordat je je studie start. Als je de toeslag toegewezen krijgt, ontvang je de toeslag namelijk vanaf de datum van je aanvraag. Vraag je de toeslag later in je studie aan, dan ontvang je mogelijk minder toeslag.  

Om de individuele studietoeslag aan te kunnen vragen, moet je:

 • 18 jaar of ouder zijn.
 • Studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten ontvangen. Of hierop recht hebben.
 • Géén Wajong-uitkering van het UWV ontvangen.
 • Niet meer vermogen hebben dan je voor de bijstand mag hebben. Het vermogen van een eventuele partner telt hier ook bij mee.
 • Een verblijfsstatus hebben, waarmee je recht hebt op een bijstandsuitkering.
 • Een medische beperking hebben die zo blijft, waardoor je naast je studie niet of onvoldoende kan bijverdienen.

Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?

Je kan de studietoeslag krijgen, als de waarde van jouw bezittingen niet hoger is dan een bepaald bedrag. Dit zijn de bedragen:

Leefvorm Maximaal vermogen
Alleenstaand €   6.225
Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar € 12.450
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen € 12.450

Je kunt hier je aanvraag digitaal indienen. Daarvoor heb je DigiD nodig. We vragen je ook om bewijsstukken meteen toe te voegen. Heb je geen digitale bewijsstukken? Dan kun je er misschien een digitale foto van maken en die bijvoegen.

Aanvragen met DigiD

Bewindvoerder of curator

Aanvragen met e-Herkenning

Hoe verder

Zodra je de aanvraag hebt verzonden, krijg je een e-mail van ons. Daarin staat dat wij je aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van je aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Zelf volgen

Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Op MijnLoket zie je hoever wij zijn met de behandeling van je aanvraag. Eventueel kun je daar nog bewijsstukken toevoegen.

Niet digitaal

Als het je niet lukt om digitaal een aanvraag in te dienen neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij je het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen

Vind je het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt je hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Vragen? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wil je iets melden? Of ben je niet tevreden over de manier waarop de gemeente je heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren lees je hoe je dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Er wordt bij de studietoeslag rekening gehouden met andere inkomsten.
 • Het geld wordt in één keer uitbetaald, dus niet maandelijks.
 • De Individuele Studietoeslag wordt één keer per schooljaar verstrekt. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.
 • Start of stopt je studie tijdens het lopende schooljaar? Dan wordt de hoogte van de studietoeslag daar op aangepast.
 • Het is mogelijk dat jouw medische beperking onderzocht wordt. Bijvoorbeeld via een keuring.