Individuele studietoeslag

Met een diploma op zak hebben jongeren met een medische beperking betere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Studeer je?  En heb je een medische beperking die zo blijft, waardoor je naast je studie niet of niet voldoende kan bijverdienen? Bijvoorbeeld omdat je minder productief bent of omdat je maar een aantal uren per dag of week kunt werken? Dan heb je mogelijk recht op individuele studietoeslag.

Hoogte individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is maximaal € 3.827 per jaar.

Om de individuele studietoeslag aan te kunnen vragen, moet je:

 • 18 jaar of ouder zijn.
 • In Zwolle wonen.
 • Studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten ontvangen. Of hierop recht hebben.
 • Géén Wajong-uitkering van het UWV ontvangen.
 • Niet meer vermogen hebben dan je voor de bijstand mag hebben. Zie zwolle.nl/bijstandsnormen. Het inkomen van een eventuele partner telt hier ook bij mee.
 • Een verblijfsstatus hebben, waarmee je recht hebt op een bijstandsuitkering.
 • Een medische beperking hebben die zo blijft, waardoor je naast je studie niet of onvoldoende kan bijverdienen.

Op tijd aanvragen

Vraag de toeslag op tijd aan, bij voorkeur voordat je je studie start. Als je de toeslag toegewezen krijgt, ontvang je de toeslag namelijk vanaf de datum van je aanvraag. Vraag je de toeslag later in je studie aan, dan ontvang je mogelijk een minder hoge toeslag.  

Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, moet je het formulier volledig invullen en ondertekenen. Ook moet je de gevraagde bewijsstukken bijvoegen.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

Aanvraag individuele studietoeslag.pdf

Papieren formulier

Wil je het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

Je kunt het aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken*:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle
 • De bewijsstukken kun je thuis scannen of bij de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kun je hulp krijgen.
 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).
 • Als je het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

Kopieën

De originele bewijsstukken houd je zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vind je het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle: Op Orde Zwolle helpt je graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Vragen over de aangifte? Neem contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wil je iets melden? Of ben je niet tevreden over de manier waarop de gemeente je heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren lees je hoe je dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • De individuele studietoeslag is maximaal € 3.718 per jaar.
 • Er wordt bij de studietoeslag rekening gehouden met andere inkomsten.
 • Het geld wordt in één keer uitbetaald, dus niet maandelijks.
 • De Individuele Studietoeslag wordt één keer per schooljaar verstrekt. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.
 • Start of stop je je studie tijdens het lopende schooljaar? Dan wordt de hoogte van de studietoeslag daar op aangepast.
 • Het is mogelijk dat jouw medische beperking onderzocht wordt. Bijvoorbeeld via een keuring. 

Beleid & wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.
Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Zwolle 2015