Vergoeding hoge zorgkosten 2021

Heeft u, uw partner of uw kind een chronische ziekte of lichamelijke beperking? Dan zijn er vaak extra kosten. Bijvoorbeeld voor:

  • dieet
  • hulpmiddelen
  • kleding
  • waskosten van kleding
  • verwarming
  • vervoer
  • eigen bijdragen of eigen risico
  • medische of maatschappelijke dienstverlening.

U kunt van de gemeente een vergoeding krijgen van € 175 per jaar. De vergoeding is voor elk gezinslid met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Eén van de voorwaarden is dat u niet op een andere manier een vergoeding voor deze kosten krijgt. Bijvoorbeeld een vergoeding voor arbeidsongeschikten van het UWV.