Tegemoetkoming voor personen met een chronische ziekte of beperking 2018

Heeft  u, uw partner of kind een chronische ziekte of lichamelijke beperking? Dan zijn er vaak extra kosten. Bijvoorbeeld:

 • dieet
 • hulpmiddelen
 • kleding
 • waskosten van kleding
 • verwarming
 • vervoer
 • eigen bijdragen of eigen risico
 • medische of maatschappelijke dienstverlening

Krijgt u niet op een andere manier een vergoeding voor deze kosten? Dan kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen van maximaal € 175,- per jaar.

De vergoeding is voor elk gezinslid met een chronische ziekte of lichamelijke beperking.

WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering

Ontvangt u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV? En bent u ten minste 35% arbeidsongeschikt? Of heeft u recht op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren? Dan krijgt u van UWV een tegemoetkoming voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of beperking. Ontvangt u uw uitkering via uw werkgever of een organisatie? Dan krijgt u die tegemoetkoming via uw werkgever of de organisatie betaald.

U heeft dan geen recht op een extra tegemoetkoming van de gemeente Zwolle.

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als:

 • Er voor u op 1 november 2018 een Wmo-voorziening  of Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg) nodig is. Dit moet blijken uit de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) als het gaat om langdurige zorg. Als u door uw ziekte op beperking ondersteuning nodig heeft, moet dit blijken uit het ondersteuningsplan van u en het Sociaal Wijkteam.
 • U en uw eventuele partner op 1 november 2018 18 jaar of ouder zijn.
 • U en uw eventuele partner op 1 november 2018 in de gemeente Zwolle ingeschreven staan.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner in november 2018 niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.*
 • Uw vermogen op 1 november 2018 lager is dan € 6.020,- (voor een alleenstaande) of € 12.440,- (alleenstaande ouder of echtpaar). Bezit u  een eigen woning? Dan geldt er bij het vrij te laten vermogen (de verkoopwaarde van uw woning min  uw hypotheek) een aparte vrijlating van € 50.800,-.
 • U geen vergoeding voor arbeidsongeschikten van UWV ontvangt.

U kunt de tegemoetkoming alleen krijgen als u door de chronische ziekte of beperking extra kosten  heeft, waarvoor u geen andere vergoeding krijgt.

Het gaat dan om kosten voor:

 • dieet
 • hulpmiddelen
 • kleding
 • wassen van kleding
 • verwarming
 • vervoer
 • eigen bijdragen of eigen risico
 • andere medische of maatschappelijke dienstverlening.

Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.

Het aanvraagformulier downloaden en afdrukken

Aanvraag_tegemoetkoming_chronisch_zieken_en_beperkten_2018_.pdf

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het formulier samen met de gevraagde bewijsstukken*:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle
   
 • Scannen via de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunt u hulp krijgen.
   
 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

*Let op:
De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Heeft u een chronische ziekte of beperking?

Speciaal voor u heeft de gemeente Zwolle afspraken gemaakt met Zilveren Kruis over een voordelige zorgverzekering. Hiermee bent u goed verzekerd en loopt u weinig risico om zelf extra zorgkosten te moeten betalen. Kijk voor meer informatie op zwolle.nl/zorgverzekering.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving: wetten.overheid.nl