Tegemoetkoming voor personen met een chronische ziekte of beperking 2018

Heeft u, uw partner of uw kind een chronische ziekte of lichamelijke beperking? Dan zijn er vaak extra kosten. Bijvoorbeeld voor:

 • dieet
 • hulpmiddelen
 • kleding
 • waskosten van kleding
 • verwarming
 • vervoer
 • eigen bijdragen of eigen risico
 • medische of maatschappelijke dienstverlening.

Als u niet op een andere manier een vergoeding voor deze kosten krijgt, dan kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen van maximaal € 175,- per jaar.

De vergoeding is voor elk gezinslid met een chronische ziekte of lichamelijke beperking.

WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering

Voor de extra kosten door uw ziekte of beperking kunt u bij UWV een tegemoetkoming aanvragen. U moet dan:

 • Een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV hebben.
 • Ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn.
 • Recht hebben op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren.

Werkgever

Ontvangt u uw uitkering via uw werkgever of een organisatie? Dan gaat de betaling via hen. U heeft dan geen recht op een extra tegemoetkoming van de gemeente Zwolle.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, moet u aan voorwaarden voldoen. Deze vindt u hieronder.

Wmo- of WLZ-voorziening

Op 1 november 2018 heeft u een Wmo-voorziening  of Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg) nodig.

 • Bij langdurige zorg moet dit blijken uit de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
 • Bij ondersteuning bij ziekte of beperking, moet u dit aantonen met het ondersteuningsplan van u en het Sociaal Wijkteam.

18 jaar of ouder

U en uw eventuele partner zijn 18 jaar of ouder op 1 november 2018.

Ingeschreven in Zwolle

U en uw eventuele partner staan op 1 november 2018 in de gemeente Zwolle ingeschreven.

130 Procent

Het inkomen van u en uw eventuele partner is in november 2018 niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.*

Vermogen

Uw vermogen op 1 november 2018 is lager dan:

 • € 6.020,- (voor een alleenstaande)
 • € 12.440,- (alleenstaande ouder of echtpaar).

Bezit u een eigen woning? Dan geldt er bij het vrij te laten vermogen* een aparte vrijlating van € 50.800,-.

*Vrij te laten vermogen is de verkoopwaarde van uw woning min uw hypotheek.

Geen vergoeding UWV

U ontvangt geen vergoeding voor arbeidsongeschikten van UWV.

Geen andere vergoeding

U heeft door de chronische ziekte of beperking extra kosten, waarvoor u geen andere vergoeding krijgt.

Het gaat dan om kosten voor:

 • dieet
 • hulpmiddelen
 • kleding
 • wassen van kleding
 • verwarming
 • vervoer
 • eigen bijdragen of eigen risico
 • andere medische of maatschappelijke dienstverlening.

 

Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.

Het aanvraagformulier downloaden en afdrukken

Aanvraag_tegemoetkoming_chronisch_zieken_en_beperkten_2018

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het formulier samen met de gevraagde bewijsstukken:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle
   
 • Scannen via de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunt u hulp krijgen.
   
 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

U kunt het formulier en de bewijsstukken ook digitaal naar ons sturen. Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen op: Stuur ons een bericht

Kopieën

De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Chronische ziekte of beperking?

Speciaal voor u heeft de gemeente Zwolle afspraken gemaakt over een voordelige zorgverzekering. Hiermee bent u goed verzekerd en loopt u weinig risico om zelf extra zorgkosten te moeten betalen. Kijk voor meer informatie op zwolle.nl/zorgverzekering.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving: wetten.overheid.nl