Vergoeding hoge zorgkosten 2020

Heeft u, uw partner of uw kind een chronische ziekte of lichamelijke beperking? Dan zijn er vaak extra kosten. Bijvoorbeeld voor:

 • dieet
 • hulpmiddelen
 • kleding
 • waskosten van kleding
 • verwarming
 • vervoer
 • eigen bijdragen of eigen risico
 • medische of maatschappelijke dienstverlening.

Als u niet op een andere manier een vergoeding voor deze kosten krijgt, dan kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen van € 175 per jaar.

De vergoeding is voor elk gezinslid met een chronische ziekte of lichamelijke beperking.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV

Heeft u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV? Bent u ten minste 35% arbeidsongeschikt en hebt u recht op hulp om werk te vinden, te houden of om te studeren? Dan krijgt u van UWV automatisch de tegemoetkoming arbeidsongeschikten. U heeft dan geen recht op de vergoeding hoge zorgkosten.

Werkgever

Ontvangt u uw uitkering via uw werkgever of een organisatie? Dan gaat de betaling via hen. U heeft dan ook geen recht op een extra vergoeding van de gemeente Zwolle.

Er is recht op de vergoeding hoge zorgkosten als:

 • de persoon waarvoor de vergoeding wordt gevraagd, een geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft, of
 • in het jaar van uw aanvraag en de 2 jaren daarvoor het verplicht eigen risico voor zorgkosten (€ 385) helemaal is opgemaakt (u kunt dit opvragen bij uw zorgverzekeraar), of
 • een Wmo-voorziening of Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg) nodig is.
  • Bij langdurige zorg moet dit blijken uit de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
  • Bij ondersteuning bij ziekte of beperking, moet u dit aantonen met het ondersteuningsplan van u en het Sociaal wijkteam.

18 jaar of ouder

U en uw eventuele partner zijn 18 jaar of ouder.

Inkomen en vermogen

Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Bijstandsnormen
Bijstandsnormen
Jongeren zonder kinderen 130% bijstandsnorm Maximaal vermogen

Alleenstaand, bij ouder(s) inwonend en jonger dan 21 jaar

€    322,88 €   6.225
Alleenstaand, zelfstandig wonend en jonger dan 21 jaar € 1.149,84 €   6.225

Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar

€ 1.932,79 € 12.450

Echtpaar of samenwonend waarbij 1 persoon jonger dan 21 jaar en 1 persoon 21 jaar of ouder

€ 1.900,61 € 12.450
Jongeren met kinderen
Alleenstaand, bij ouder(s) inwonend en jonger dan 21 jaar €    322,88 € 12.450
Alleenstaand, zelfstandig wonend en jonger dan 21 jaar € 1.149,84 € 12.450
Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar € 1.913,38 € 12.450
Echtpaar of samenwonend waarbij 1 persoon jonger dan 21 jaar en 1 persoon 21 jaar of ouder € 1.880,94 € 12.240
21 tot AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.307,90 €   6.225
Alleenstaande ouder € 1.307,90 € 12.450
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen € 1.868,43 € 12.450
AOW-leefijd of ouder
Alleenstaand € 1.462,57 €   6.225
Alleenstaande ouder € 1.462,57 € 12.450
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen, waarvan 1 partner de AOW-leeftijd bereikt heeft € 1.984,50 € 12.450

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De normen zijn exclusief 5% vakantietoeslag.

Geen vergoeding UWV

U ontvangt geen vergoeding voor arbeidsongeschikten van UWV.

Geen andere vergoeding

U heeft door de chronische ziekte of beperking extra kosten, waarvoor u geen andere vergoeding krijgt.

Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.

Het aanvraagformulier downloaden en afdrukken

Aanvraag vergoeding hoge zorgkosten 2020

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het formulier samen met de gevraagde bewijsstukken opsturen naar:

 • Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle

  Een postzegel is niet nodig.

 

 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

U kunt het formulier en de bewijsstukken ook digitaal naar ons sturen. Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen op: Stuur ons een bericht

Kopieën

De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Chronische ziekte of beperking?

Speciaal voor u heeft de gemeente Zwolle afspraken gemaakt over een voordelige zorgverzekering. Hiermee bent u goed verzekerd en loopt u weinig risico om zelf extra zorgkosten te moeten betalen. Kijk voor meer informatie op zwolle.nl/zorgverzekering.