Tegemoetkoming voor personen met een chronische ziekte of beperking 2018

Heeft  u, uw partner of uw kind een chronische ziekte of lichamelijke beperking? Dan zijn er vaak extra kosten. Bijvoorbeeld voor:

 • dieet
 • hulpmiddelen
 • kleding
 • waskosten van kleding
 • verwarming
 • vervoer
 • eigen bijdragen of eigen risico
 • medische of maatschappelijke dienstverlening

Krijgt u niet op een andere manier een vergoeding voor deze kosten? Dan kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen van maximaal € 175,- per jaar.

De vergoeding is voor elk gezinslid met een chronische ziekte of lichamelijke beperking.

WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering

 • Ontvangt u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV?
 • Bent u ten minste 35% arbeidsongeschikt?
 • Heeft u recht op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren?

Dan krijgt u van UWV een tegemoetkoming voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of beperking.

Werkgever

Ontvangt u uw uitkering via uw werkgever of een organisatie? Dan krijgt u die tegemoetkoming via uw werkgever of de organisatie betaald. U heeft dan geen recht op een extra tegemoetkoming van de gemeente Zwolle.

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als:

 • Er voor u op 1 november 2018 een Wmo-voorziening  of Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg) nodig is.Dit moet bij langdurgie zorg blijken uit de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Als u door uw ziekte of beperking ondersteuning nodig heeft, moet dit blijken uit het ondersteuningsplan van u en het Sociaal Wijkteam.
   
 • U en uw eventuele partner 18 jaar of ouder zijn op 1 november 2018.
   
 • U en uw eventuele partner op 1 november 2018 in de gemeente Zwolle ingeschreven staan.
   
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner in november 2018 niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.*
   
 • Uw vermogen op 1 november 2018 lager is dan € 6.020,- (voor een alleenstaande) of € 12.440,- (alleenstaande ouder of echtpaar). Bezit u een eigen woning? Dan geldt er bij het vrij te laten vermogen (de verkoopwaarde van uw woning min uw hypotheek) een aparte vrijlating van € 50.800,-.
   
 • U geen vergoeding voor arbeidsongeschikten van UWV ontvangt.


Geen andere vergoeding

U kunt de tegemoetkoming alleen krijgen als u door de chronische ziekte of beperking extra kosten heeft, waarvoor u geen andere vergoeding krijgt.

Het gaat dan om kosten voor:

 • dieet
 • hulpmiddelen
 • kleding
 • wassen van kleding
 • verwarming
 • vervoer
 • eigen bijdragen of eigen risico
 • andere medische of maatschappelijke dienstverlening.

Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.

Het aanvraagformulier downloaden en afdrukken

Aanvraag_tegemoetkoming_chronisch_zieken_en_beperkten_2018

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het formulier samen met de gevraagde bewijsstukken*:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle
   
 • Scannen via de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunt u hulp krijgen.
   
 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

U kunt het formulier en de bewijsstukken ook digitaal naar ons sturen. Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen op: Stuur ons een bericht

*Let op:
De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Heeft u een chronische ziekte of beperking?

Speciaal voor u heeft de gemeente Zwolle afspraken gemaakt over een voordelige zorgverzekering. Hiermee bent u goed verzekerd en loopt u weinig risico om zelf extra zorgkosten te moeten betalen. Kijk voor meer informatie op zwolle.nl/zorgverzekering.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving: wetten.overheid.nl