Vergoeding hoge zorgkosten 2019

Heeft u, uw partner of uw kind een chronische ziekte of lichamelijke beperking? Dan zijn er vaak extra kosten. Bijvoorbeeld voor:

 • dieet
 • hulpmiddelen
 • kleding
 • waskosten van kleding
 • verwarming
 • vervoer
 • eigen bijdragen of eigen risico
 • medische of maatschappelijke dienstverlening.

Als u niet op een andere manier een vergoeding voor deze kosten krijgt, dan kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen van € 175 per jaar.

De vergoeding is voor elk gezinslid met een chronische ziekte of lichamelijke beperking.

WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering

Voor de extra kosten door uw ziekte of beperking krijgt u elk jaar automatisch van UWV een vergoeding. U moet dan:

 • Een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV hebben.
 • Ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn.
 • Recht hebben op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren.

Werkgever

Ontvangt u uw uitkering via uw werkgever of een organisatie? Dan gaat de betaling via hen. U heeft dan geen recht op een extra tegemoetkoming van de gemeente Zwolle.

U krijgt de vergoeding als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze vindt u hieronder.

Wmo- of Wlz-voorziening

Op 1 november 2019 heeft u een Wmo-voorziening  of Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg) nodig.

 • Bij langdurige zorg moet dit blijken uit de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
 • Bij ondersteuning bij ziekte of beperking, moet u dit aantonen met het ondersteuningsplan van u en het Sociaal wijkteam.

18 jaar of ouder

U en uw eventuele partner zijn 18 jaar of ouder op 1 november 2019.

130 Procent

Het inkomen van u en uw eventuele partner is in november 2019 niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Vermogen

Uw vermogen op 1 november 2019 is lager dan:

 • € 6.120 (voor een alleenstaande)
 • € 12.240 (alleenstaande ouder of echtpaar).

Bezit u een eigen woning? Dan geldt er bij het vrij te laten vermogen* een aparte vrijlating van € 51.600.

*Vrij te laten vermogen is de verkoopwaarde van uw woning min uw hypotheek.

Geen vergoeding UWV

U ontvangt geen vergoeding voor arbeidsongeschikten van UWV.

Geen andere vergoeding

U heeft door de chronische ziekte of beperking extra kosten, waarvoor u geen andere vergoeding krijgt.

Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.

Het aanvraagformulier downloaden en afdrukken

Aanvraag vergoeding hoge zorgkosten 2019.pdf

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het formulier samen met de gevraagde bewijsstukken:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle
   
 • Scannen via de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunt u hulp krijgen.
   
 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

U kunt het formulier en de bewijsstukken ook digitaal naar ons sturen. Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen op: Stuur ons een bericht

Kopieën

De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Chronische ziekte of beperking?

Speciaal voor u heeft de gemeente Zwolle afspraken gemaakt over een voordelige zorgverzekering. Hiermee bent u goed verzekerd en loopt u weinig risico om zelf extra zorgkosten te moeten betalen. Kijk voor meer informatie op zwolle.nl/zorgverzekering.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving: wetten.overheid.nl