Inkomsten en bijstandsfraude

De gemeente Zwolle wil goed beoordelen of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Daarom heeft de gemeente een overzicht van uw inkomsten nodig.  

Informatie over uw inkomen

Naast de hoogte van uw inkomen moet u ook andere gegevens over uw inkomen doorgeven. Dit kan gaan om informatie over uw werkgever of uitkeringsinstantie, maar ook om gegevens over een zelfstandig bedrijf of alimentatie.

Zo moet u melden waar u werkt, op welke dagen en op welke tijden. Als u zelfstandig opdrachten uitvoert wil de gemeente Zwolle weten wie uw opdrachtgever is. Als u kinderen heeft die werken, moet u doorgeven waar ze dat doen.

Voorbeelden van inkomsten:

  • Inkomsten uit loondienst
  • Inkomsten uit een zelfstandig bedrijf of beroep
  • Uitkering
  • Studiefinanciering
  • Alimentatie voor uzelf of voor kinderen
  • Voorlopige teruggave van de Belastingdienst
  • Huur, onderhuur en kostgeld
  • Afkoopsom bij ontslag