Opsporing en voorkoming

Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving. Daarom zet de gemeente Zwolle alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen.

Werkgebied Sociale Recherche

De Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek onderzoekt fraude in:

 • Zwolle
 • Dalfsen
 • Dronten
 • Hardenberg
 • Hattem
 • Kampen
 • Ommen
 • Zwartewaterland.

Door het uitgebreide werkgebied worden in de regio veel verbanden gelegd tussen vermoedens van fraude.

Team

In Zwolle werkt de Sociale Recherche samen met de consulenten Handhaving. Samen sporen zij uitkeringsfraude op. Ze werken nauw samen met de politie, het Openbaar Ministerie en landelijke opsporingsdiensten.

Buitengewoon opsporingsambtenaar

De Sociale Recherche werkt ook samen met de medewerkers die de intake van uw uitkering verzorgen. Als er twijfels zijn over de aanvraag van uw uitkering schakelt de gemeente het team in. De sociaal rechercheurs zijn toezichthouder voor onder andere de Participatiewet. Daarnaast zijn zij ook buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit betekent dat zij aanvullende informatie kunnen bekijken, als dat nodig is. Zij hebben ook meer bevoegdheden.

Controle gegevens

De gemeente Zwolle vergelijkt de gegevens die u opgeeft met die van andere organisaties. Dat levert veel informatie op.

Voorbeelden van die andere instanties:

 • Belastingdienst
 • UWV
 • DUO-IB-Groep
 • Kadaster
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Zorgverzekeraars

Huisbezoek

De gemeente mag u thuis bezoeken zonder dat u dit vooraf weet. Dit gebeurt nooit zonder reden. Als medewerkers van team Handhaving bij u thuis komen, laten zij altijd hun legitimatiebewijs zien. Ook leggen zij uit waarom zij een huisbezoek afleggen. Een huisbezoek heeft niets te maken met een huiszoeking. Bij een huisbezoek controleert de gemeente of u woont op het adres dat u hebt opgegeven. Ook kijkt zij of er nog meer mensen in het huis wonen.

Themacontrole

Regelmatig onderzoekt de gemeente Zwolle alle mensen die een uitkering ontvangen op een bepaald onderwerp. Zo'n onderwerp is bijvoorbeeld:

 • het bezit van een auto of
 • een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Een onderzoek gaat dan bijvoorbeeld over het aantal auto's dat iemand op zijn naam heeft staan. De gemeente kijkt dan ook naar de waarde van die auto's.

Inlichtingenbureau

Het landelijke Inlichtingenbureau verzamelt de gegevens van mensen die recht hebben op een uitkering. Zij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn voor hun wettelijke taken. Bij het gebruik van de gegevens beschermen zij uw privacy. 

Burgerservicenummer

Iedere maand stuurt de gemeente Zwolle de Burgerservicenummers (BSN) naar het Inlichtingenbureau. Dit zijn Burgerservicenummers van iedereen die te maken heeft met een uitkeringssituatie. Samen met het Burgerservicenummer krijgt het Inlichtingenbureau ook de begindatum en de eventuele datum wanneer de uitkering stopt. Zij mogen namelijk alleen de periode waarin u de uitkering ontvangt, onderzoeken.

Het Inlichtingenbureau vergelijkt voortdurend hoe uw gegevens bekend zijn bij verschillende organisaties. De resultaten hiervan stuurt het naar de gemeente Zwolle. 

Organisaties waarvan het Inlichtingenbureau de gegegevens vergelijkt, zijn:

 • Belastingdienst
 • UWV
 • Sociale Diensten
 • DUO-IB-Groep
 • Dienst Justitiële Inrichtingen

Recht om gegevens in te zien

U hebt het recht om de gegevens in te zien die het Inlichtingenbureau van u heeft. Als u dit wilt, kunt u dit bij de gemeente vragen. Gemeente Zwolle dient dan bij het Inlichtingenbureau een inzageformulier in.

Rechten & plichten

Het plegen van bijstandsfraude gebeurt bewust, maar ook onbewust. De Participatiewet maakt geen onderscheid in bewuste of onbewuste fraude. In beide gevallen wordt het u aangerekend. U moet de gemeente alle informatie geven die nodig is. Alleen dan kan de gemeente uw recht op bijstand goed beoordelen. Dit betekent dat u ook alle veranderingen in uw persoonlijke situatie moet melden bij de gemeente Zwolle. Twijfelt u? Neem dan contact op  met uw consulent! Dit kan veel onduidelijkheden en misverstanden voorkomen. 

Onderzoek inzien

De gemeente Zwolle wil transparant zijn. Heeft er bij u een onderzoek naar fraude plaatsgevonden? Dan heeft u het recht om dit onderzoek in te zien. Neem ook hiervoor contact op met uw consulent.