Vermogen en bijstandsfraude

Als u een bijstandsuitkering heeft, mag u nog steeds vermogen hebben. Maar de waarde van uw vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

Hoe hoog uw vermogen mag zijn, verschilt per uitkeringssituatie. De hoogte van het maximale bedrag wordt ieder jaar opnieuw bepaald.

Berekening vermogen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, stelt de gemeente Zwolle uw vermogen vast. Dit doet de gemeente door de waarde van uw bezittingen te vergelijken met uw schulden. Als u meer schulden heeft dan bezittingen, kunt u een negatief vermogen hebben.

Bezittingen

Bij het berekenen van het vermogen telt de gemeente de bezittingen mee van alle personen die deel uitmaken van uw (gezins)uitkering.  Dus ook de bezittingen van kinderen.

Vermogen vermelden

U bent verplicht om al uw bezittingen op te geven. Als u dit niet doet is het mogelijk dat de gemeente uw bijstandsuitkering beëindigt. U moet dan de uitkering die u onterecht ontvangen heeft terugbetalen.

Geld, aandelen en waarde

Als u geld krijgt, bijvoorbeeld door een erfenis of een loterij, moet u dit melden. Ook als uw bezittingen meer waard worden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld als u aandelen heeft die in waarde stijgen.

Minder schulden

Uw vermogen kan ook stijgen als u minder schulden heeft dan eerst. Bijvoorbeeld omdat u iets niet meer hoeft terug te betalen. Het verschil tussen uw bezittingen en schulden wordt dan kleiner, waardoor de waarde van uw vermogen stijgt. Ook dit moet u melden.

Bezittingen in het buitenland

Als u bezittingen in het buitenland heeft, moet u die melden. Er is geen verschil tussen vermogen dat u in Nederland heeft of in een ander land. De waarde van bijvoorbeeld een huis of een stuk grond in het buitenland wordt opgeteld bij uw vermogen.

De gemeente Zwolle heeft manieren om te controleren of u waardevolle bezittingen heeft in het buitenland.

Vermogen tegoed

U kunt vermogen hebben waar u nog niet over beschikt. Na een relatiebreuk kan het soms even duren voordat de bezittingen zijn verdeeld. Of u erft geld van iemand die is overleden, maar u heeft dit nog niet ontvangen. Ook kunt u nog een bedrag tegoed hebben uit een verzekering.

U heeft het vermogen dan nog niet tot uw beschikking, maar het is het wel belangrijk voor het vaststellen van uw vermogen en het recht op uitkering.