Wonen en bijstandsfraude

Hoe u woont en met wie is belangrijk voor het recht op bijstand. Uw woonsituatie bepaalt voor een groot deel of u wel of niet een bijstandsuitkering kunt krijgen. Het bepaalt ook de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Waar woont u?

Niet altijd is het adres waarop iemand staat ingeschreven ook het adres waar diegene woont en slaapt. Voor uw recht op bijstand gaat de gemeente Zwolle uit van uw werkelijke woonsituatie. Uw werkelijke woonsituatie is de plek waar u echt verblijft.

Vragen voor het vaststellen van het woonadres

 • Woont u op het adres waarop u staat ingeschreven in de gemeente Zwolle?
 • Verblijft u in een inrichting, instelling of gevangenis?
 • Huurt u een kamer, woning, woonwagen of woonboot?
 • Is de woning, woonwagen of woonboot waar u woont uw eigen bezit?

Met wie woont u?

Het maakt uit of u alleen woont of met meerdere personen. De gemeente Zwolle bepaalt niet voor u met wie u mag samenwonen. Wel gelden er als u samenwoont andere regels voor de Participatiewet. Die regels zijn van invloed op de hoogte van uw uitkering. Daarom is het belangrijk dat uw echte woonsituatie bekend is. Zo ontstaan hier later geen misverstanden over.

Verandert uw situatie of twijfelt u of u informatie moet doorgeven? Neem contact op met uw consulent!

Vragen om vast te stellen wie op een adres verblijven:

 • Woont u samen? Bent u getrouwd of ongetrouwd?
 • Verblijven op uw adres kinderen van uzelf en/of uw partner?
 • Heeft u broers, zussen of ouders die op uw adres verblijven?
 • Zijn er andere personen die op uw adres verblijven, zoals kamerbewoners of kostgangers?
 • Deelt u de kosten van het huishouden met iemand anders? Bijvoorbeeld woonkosten en kosten van eten en drinken? Of kosten van gezamenlijk aangeschafte spullen?
 • Woont u samen met een ex-partner waarmee u getrouwd bent geweest? Of met iemand waarmee u eerder hebt samengewoond? Of met wie u een samenlevingscontract hebt gehad?
 • Als dat zo is: hoe verklaart u dat u bij een andere instantie hebt aangegeven dat u met iemand samenwoont op uw adres?
 • Verblijft de vader of moeder van uw kind op uw adres terwijl u daar geen relatie mee heeft?
 • Woont er iemand bij u voor wie u zorgt? Of die voor u zorgt maar waarmee u geen relatie heeft?

Kostendelersnorm bijstandsuitkering

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, de gemeente Zwolle uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden: als er meer personen in uw woning wonen, kunt u de woonkosten delen.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

 • Jongeren tot 21 jaar
 • Studenten die voor hun opleiding studiefinanciering krijgen
 • Studenten die een tegemoetkoming krijgen voor hun studiekosten
 • Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
 • Kamerhuurders met een contract die commerciële huur betalen
 • Kostgangers met een contract die een commerciële prijs betalen
 • Inkomsten en spullen van huisgenoten

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en de spullen van andere huisgenoten niet mee voor het recht op bijstand. Dit is wel zo als u samenwoont met uw echtgenoot. Of als u een gezamenlijk huishouden heeft met iemand.

In huis kijken

De gemeente Zwolle kan u vragen om in uw huis te mogen kijken. Zo'n huisbezoek is bedoeld om uw leefsituatie vast te stellen. Weigert u hier aan mee te werken? En kunt u uw leefsituatie ook niet op een andere manier verklaren? Dan wordt u bijstandsuitkering lager. Als de gemeente Zwolle fraude vermoedt en niet in uw huis mag kijken stopt uw bijstandsuitkering zelfs. Of uw aanvraag wordt afgewezen.