Bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar

Wanneer je je meldt voor een bijstandsuitkering, kun je nog niet gelijk een aanvraag doen. Eerst moet je namelijk 4 weken zelf intensief op zoek naar alternatieven.

Alles is er op gericht om te voorkomen dat jij een bijstandsuitkering nodig hebt. Daarom moet je er zelf alles aan doen om werk te vinden of een opleiding te starten.

Het klopt dat je in aanmerking kunt komen voor een bijstandsuitkering als je niet genoeg geld hebt om van te leven. Met de bijstandsuitkering kan je noodzakelijke kosten betalen zoals huur, elektriciteit en eten.

De bijstandsuitkering is niet vanzelfsprekend. Dit geldt extra als je tussen de 18 en 27 jaar oud bent.

 • Je woont rechtmatig in Nederland.
 • Je bent minimaal 18 jaar, maar nog geen 27 jaar.
 • Je hebt, indien van toepassing, een verblijfsstatus.
 • Het inkomen van jou en/of je eventuele partner is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor jou/jullie geldt.
 • Je vermogen is niet hoger dan de Participatiewet toestaat.
 • Je ontvangt geen studiefinanciering.
 • Je kunt geen andere uitkering aanvragen.
 • Je zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • Je staat ingeschreven als werkzoekende op werk.nl.
 • Je hebt basiskennis van de Nederlandse taal. Of je doet moeite om de Nederlandse taal beter te leren.

Alle voorwaarden vind je op: wetten.overheid.nl

Dit heb je nodig:

 • Legitimatie
  Je hebt een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit mag geen rijbewijs zijn.
 • DigiD
  Je hebt een DigiD-inlogcode nodig om digitaal een bijstandsuitkering aan te vragen.*
 • Inschrijving als werkzoekende
  Voordat je een bijstandsuitkering kunt aanvragen moet je je bij UWV inschrijven als werkzoekende. Dit kun je rechtstreeks doen op werk.nl door in te loggen met DigiD.

Digitaal aanvragen bijstandsuitkering:

 • Je begint de aanvraag van de bijstandsuitkering via werk.nl. Hiermee wordt je aanvraag ook geregistreerd.
   
 • Tijdens het invullen van de aanvraag op werk.nl kun je op een bepaald moment niet verder. Er wordt je dan gevraagd om te bellen naar telefoonnummer: 14038. Vertel dat je jonger bent dan 27 jaar en dat je een bijstandsuitkering wilt aanvragen. Laat je naam, burgerservicenummer en je telefoonnummer achter. Iemand van de gemeente Zwolle belt je binnen 2 werkdagen terug.
   
 • Vanaf de meldingsdatum moet je 4 weken zelf er alles aan doen om te voorkomen dat je een bijstandsuitkering nodig hebt. Hierover maak je afspraken met de gemeente Zwolle. Jullie praten uitgebreid over alle mogelijkheden die kunnen voorkomen dat je een bijstandsuitkering nodig hebt. Als je nog geen startkwalificatie hebt (diploma mbo-2, havo of vwo), dan kun je daar hulp bij krijgen.
   
 • Als je na 4 weken toch nog een bijstandsuitkering nodig hebt, dan kun je op dat moment de aanvraag voortzetten.

Let op: scholingsverplichting

Voor jongeren tot 27 jaar geldt een scholingsverplichting. Kun je nog een studiefinanciering of een studentenlening aanvragen? Dan betekent dat dat je terug naar school moet gaan.

* Als je geen DigiD-inlogcode hebt, bel dan naar de gemeente Zwolle via 14038.

Als je een uitkering aanvraagt, kan het een tijdje duren voordat je geld ontvangt. Na je zoekperiode van 4 weken kun je zelf vragen om een voorschot. Neem dan contact op met de consulent Inkomen die je aanvraag behandelt. Je moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan ons hebben doorgegeven.

Je krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat je geen recht hebt op bijstand. Een voorschot moet je terugbetalen. De gemeente verrekent het voorschot met je bijstandsuitkering.

Heb je vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Ben je niet tevreden over de manier waarop de gemeente je heeft behandeld? Of  wil je iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe je dat kunt doorgeven.

De bijstandsuitkering is bedoeld als een tijdelijk inkomen. Je moet zo snel mogelijk weer zelf voor je inkomen zorgen. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Als het nodig is, krijg je hulp bij het vinden van een baan.

Algemene informatie over bijstandsuitkeringen vind je op rijksoverheid.nl/bijstand

De hoogte van de uitkeringen lees je op zwolle.nl/bijstandsnormen

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl