Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

De IOAW is een uitkering voor oudere werklozen. Als de WW-uitkering eindigt, kunt u als oudere werkloze via de gelijknamige wet mogelijk een aanvulling krijgen op uw eigen inkomen.

IOAW

IOAW is: Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers.

Vermogen

Uw vermogen telt bij de IOAW niet mee.

1965

De IOAW wordt sinds 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd. Alleen mensen die geboren zijn voor 1965 kunnen nog een beroep doen op de IOAW.

Tijdelijk inkomen

Deze uitkering is bedoeld als een tijdelijk inkomen. U moet zo snel mogelijk weer een zelfstandig inkomen hebben. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Als het nodig is, krijgt u hulp bij het vinden van een baan.

Om in aanmerking te komen voor een IOAW-uitkering moet u aan alle basisvoorwaarden voldoen én aan minimaal één van de specifieke voorwaarden.

Basisvoorwaarden

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent geboren vóór 1 januari 1965.
 • U heeft een verblijfsstatus waarmee u aanspraak kunt maken op een IOAW-uitkering (als dit van toepassing is).
 • Het inkomen van u en/of uw eventuele partner mag niet hoger zijn dan de grondslag die voor u geldt. (De grondslag is de basis waarop de IOAW uitkering wordt berekend).*
 • U bent niet gedetineerd.
 • U staat ingeschreven als werkzoekende op werk.nl.

Specifieke voorwaarden

 • U bent op of na uw 50ste werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U heeft op of na uw 50ste recht gekregen op een WGA uitkering (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder van 35% arbeidsongeschikt was.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%) en op 28 december 2005 ontving u al een IOAW-uitkering.

* Eigen vermogen en andere inkomsten

Uw eigen vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis, heeft geen invloed op uw IOAW-uitkering.

Heffingskortingen en ook de volgende inkomsten tellen niet mee:

 • alimentatie
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kinderbijslag

Let op: voor mensen die op het moment van aanvragen 60 jaar of ouder zijn bestaat een andere regeling: de IOW. De aanvraag hiervan verloopt via UWV.

Alle voorwaarden vindt u op: wetten.overheid.nl

De aanvraag van een IOAW-uitkering begint bij UWV via werk.nl.

Legitimatie

U hebt een geldig identiteitsbewijs nodig (een paspoort of een identiteitskaart). Dit mag geen rijbewijs zijn.

Aanvragen IOAW-uitkering

Wanneer u een IOAW-uitkering aanvraagt bij UWV (via werk.nl) dan maakt de gemeente Zwolle binnen 5 werkdagen telefonisch met u een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bekijkt u samen met een medewerker hoe u snel betaald werk kunt vinden. Als die mogelijkheden er zijn, gaat u (samen) op zoek naar een betaalde baan.

Consulent Inkomen

Hebt u niet genoeg geld om van te leven? Kunt u ook niet zelf snel voor voldoende inkomsten zorgen? Dan wordt de uitkeringsaanvraag verder in gang gezet. Een Consulent Inkomen van de gemeente kan hiervoor een nieuwe afspraak met u maken. Deze consulent handelt uw aanvraag ook af.

Consulent Werk

Uw consulent Werk begeleidt u ook bij activiteiten die uw kans op een betaalde baan vergroten.

Digitaal aanvragen met DigiD

IOAW-uitkering aanvragen via werk.nl.

Gegevens UWV Werkbedrijf

Bezoekadres
UWV Werkbedrijf
Hanzelaan 180
8017 JG Zwolle

Postadres
Postbus 616
8000 AP Zwolle

Contact
Tel. 0900-9294
E-mail klantenservice.zwolle@uwv.nl

Als u een uitkering aanvraagt, kan het een tijdje duren voordat u geld ontvangt. Daarom krijgt u binnen vier weken na uw aanvraag een voorschot.

Vragen om voorschot

U kunt ook zelf vragen om een voorschot. Neem dan contact op met de consulent Inkomen die uw aanvraag behandelt. U moet dan wel alle benodigde gegevens aan ons hebben doorgegeven.

Geen voorschot

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht hebt op bijstand.

Terugbetalen

Een voorschot moet u terugbetalen. De gemeente verrekent het voorschot met uw bijstandsuitkering.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Algemene informatie over IOAW (en ook de hoogte van de uitkering) vindt u op rijksoverheid.nl.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl