Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Heeft u niet genoeg inkomen om van te leven? En bent u geboren voor 1 januari 1965 en na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar werkloos geworden? Dan kunt misschien u een IOAW-uitkering aanvragen. Hiermee kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals eten, kleding en huur. U ontvangt de uitkering voor de periode dat u op zoek bent naar werk. De uitkering is dus tijdelijk.

Op zoek naar werk

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en zo een inkomen krijgt. We verwachten dat u er alles aan doet om betaald werk te vinden. Ook als dit werk is waarvoor u niet bent opgeleid. U solliciteert en schrijft zich in bij uitzendbureaus. Als u een uitkering krijgt, wordt u geholpen bij het vinden van werk.

Lees meer over uw arbeidsverplichtingen