Detentie en gevolgen bijstandsuitkering

Als u in een gevangenis, huis van bewaring (tijdens voorlopige hechtenis), penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek zit, hebt u geen recht op een uitkering. Alleen als u een deel van uw straf buiten de inrichting mag zijn, komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering.
 

Zit u in detentie? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente Zwolle Bent u niet in staat om te bellen of te mailen? Vraag dan een maatschappelijk werker om contact op te nemen.

 

Als u niet op tijd contact opneemt, kunt u teveel uitkering ontvangen. Dit moet u terugbetalen. Ook kan er een maatregel worden opgelegd. Voorkom dit.