Digitaal wijzigingen doorgeven uitkering

Informatieplicht

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Zwolle en verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit binnen 5 werkdagen doorgeven aan de gemeente. We hebben deze informatie nodig om uw recht op uitkering en de hoogte daarvan vast te stellen.

Doorgeven

Voorbeelden van wat u moet doorgeven:

  • Of u met iemand samenwoont of gaat samenwonen. Want hoe u woont en met wie is heel belangrijk voor uw recht op bijstand.
  • Of u geld verdient of een erfenis hebt gekregen.

(Recht op) Uitkering

Wijzigingen die belangrijk zijn voor uw recht op uitkering of de hoogte van uw uitkering, moet u direct doorgeven aan de gemeente Zwolle. Dit geldt voor alle uitkeringen die u ontvangt van de gemeente Zwolle.

 

Online doorgeven

Geef hier uw wijziging online door. Hiervoor moet u inloggen met DigiD of e-Herkenning.

Doorgeven met DigiD  

Doorgeven met e-Herkenning

Als u over dit formulier vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Geef bij twijfel altijd uw wijzigingen door. Hiermee voorkomt u onduidelijkheid. Neem contact op met de gemeente Zwolle als u advies of hulp nodig heeft.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving: wetten.overheid.nl