Uitkering en vrijlating van inkomsten uit werk

Ontvangt u een bijstandsuitkering en werkt u daarnaast? In sommige situaties mag u dan uw inkomsten houden. De gemeente Zwolle neemt die dan gedeeltelijk niet mee bij de berekening van uw bijstandsuitkering. En soms zelfs helemaal niet. Dit heet: vrijlating van inkomsten. Die vrijlating kan ook als u een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering hebt.

Vaak tijdelijk

De vrijlating van inkomsten is in veel gevallen tijdelijk. Uw parttime baan moet bijdragen aan het krijgen van een volledige baan. Zodat u geen uitkering meer nodig heeft.

Blijvend

Soms mag u uw bijverdiensten blijvend houden. Maar dat kan alleen als blijkt dat u niet genoeg kunt werken om het minimumloon te verdienen. Er wordt dan geen einddatum afgesproken.

Naast inkomen uit werk zijn er ook andere inkomsten waarvoor u vrijlating kunt krijgen.

Wie kan vrijlating van inkomsten krijgen?

Er zijn vier groepen die in aanmerking kunnen komen voor vrijlating van inkomsten uit werk. Ze staan allemaal in de Participatiewet:

  1. U bent 27 jaar of ouder en u heeft een parttime baan. Die baan moet bijdragen tot het krijgen van een fulltime baan. In dit geval kunt u 6 maanden vrijlating van inkomsten krijgen.
  2. U bent een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder. U heeft een parttime baan die kan helpen bij het krijgen van een fulltime baan. Uw kinderen zijn jonger dan 12 jaar. U kunt 30 maanden vrijlating van inkomsten krijgen.
  3. Door uw medische beperking kunt u niet genoeg werken om het minimum loon te verdienen. U kunt blijvend in aanmerking komen voor vrijlating van inkomsten.
  4. U heeft de pensioengerechtigde leeftijd. Daarom bent u niet verplicht om te werken (arbeidsverplichting). U kunt blijvend vrijlating van inkomsten krijgen.

Let op: Als u een uitkering aanvraagt en u heeft inkomsten uit werk, dan krijgt u bij de start van uw uitkering geen vrijlating van inkomsten.

Inkomsten melden bij gemeente

U geeft uw inkomsten iedere maand digitaal door. De gemeente Zwolle bekijkt dan of u recht heeft op vrijlating van inkomsten, volgens de Participatiewet. Als u in aanmerking komt, kijkt de gemeente ook of u misschien meer kunt gaan werken. Zodat u uiteindelijk geen bijstandsuitkering meer nodig heeft.

Consulent

Hoeft u niet iedere maand een inlichtingenformulier in te vullen? Geef dan, als u een baan vindt, uw inkomsten de eerste keer door aan uw consulent. Of digitaal via zwolle.nl/wijziginguitkering. Daarna worden nieuwe afspraken met u gemaakt over het invullen van het maandelijkse inlichtingenformulier.

Gevolgen hoger inkomen

Als u vrijlating van inkomsten heeft, dan wordt uw inkomen per maand hoger. Dit kan gevolgen hebben voor:

  • toeslagen die u ontvangt van de belastingdienst
  • betaling van gemeentelijke belastingen
  • het aflossen van schulden.

Als u hierbij hulp wilt, kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden. Zij houden iedere week een spreekuur bij het sociaal wijkteam van uw wijk.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.

Ondersteuning bij opvang van kinderen

Ondersteunt u op een school bij de tussentijdse of buitenschoolse opvang? Dan zien wij dit als werk, waar een beloning bij hoort. Die beloning zien wij als inkomen. In twee situaties verrekenen we deze inkomsten niet met uw uitkering. Namelijk als het om een onkostenvergoeding gaat of als er een gewone vrijlating van inkomsten mogelijk is. Dan moet er sprake zijn van inkomsten die staan in artikel 31, lid 2 van de Participatiewet.

Participatiewet

Meer informatie over de Participatiewet vind u op rijksoverheid.nl

De hoogte van de uitkeringen leest u op Normen Participatiewet