Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Bent u zelfstandige (ondernemer) en 55 jaar of ouder? En moet u uw bedrijf of beroep stoppen omdat er onvoldoende inkomsten zijn? Dan komt u in aanmerking voor de Ioaz. Ioaz staat voor Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen. Het is een uitkering voor de kosten van levensonderhoud nadat het bedrijf is beëindigd.

Voorwaarden

Aan de uitkering zijn voorwaarden verbonden. U moet uw uitkering bijvoorbeeld aanvragen, vóórdat u uw bedrijf/beroep stopt.

Aanvragen via RBZ

Op www.rbzzwolle.nl leest u alles over de mogelijkheden en de voorwaarden. Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) voert voor de gemeente Zwolle de Ioaz uit. Het Rbz is een onderdeel van de gemeente Zwolle.