Arbeidstoeleiding niet-uitkeringsgerechtigden

Mensen zonder betaalde baan willen vaak (weer) aan het werk. Hebt u een uitkering? Dan helpt de instantie van wie u de uitkering krijgt, u weer aan het werk te gaan (re-integreren). Ook stimuleert die u om weer mee te doen in de samenleving. Dit heet: sociale activering en maatschappelijke participatie.

Niet-uitkeringsgerechtigde

Voldoet u aan de volgende 3 voorwaarden? Dan bent u een niet-uitkeringsgerechtigde (nugger). Neem contact op met een re-integratieconsulent van de gemeente Zwolle als:

  1. U geen baan heeft.
  2. U op zoek bent naar werk voor ten minste 12 uur per week.
  3. U geen recht heeft op een uitkering.

Samen met de consulent kunt u bespreken hoe u (weer) aan betaald werk probeert te komen. Dit noemen we Arbeidstoeleiding.

Nugger

Een bekend voorbeeld van een niet-uitkeringsgerechtigde (nugger) is de herintreder. Bijvoorbeeld een moeder van wat oudere kinderen die een baan zoekt. Met een verouderd diploma en geen recente werkervaring is het niet altijd duidelijk wat haar kansen op de arbeidsmarkt zijn.

Begeleiding, scholing, nieuwe werkervaring

Ook als niet-uitkeringsgerechtigde kunt u behoefte hebben aan:

  • Begeleiding
  • Scholing
  • Mogelijkheid om nieuwe werkervaring op te doen.

De gemeente Zwolle kan u daarbij helpen.

Heeft u interesse in Arbeidstoeleiding voor niet-uitkeringsgerechtigden? Neem dan contact op met de gemeente.

Let op! Voor het aanvragen hiervan heeft u nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Uw inschrijving als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

U betaalt een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van uw gezinsinkomen. De re-integratieconsulent van de gemeente Zwolle vertelt u hier meer over.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl