Arbeidstoeleiding niet-uitkeringsgerechtigden

Mensen zonder betaalde baan willen vaak (weer) aan het werk. Voor mensen met een uitkering zorgt de uitkerende instantie voor terugkeer naar werk. Dit wordt ook wel re-integratie genoemd. Ook zorgt deze instantie voor sociale activering en/of maatschappelijke participatie. Het gaat hier om meedoen in de samenleving.

Niet-uitkeringsgerechtigden

Mensen zonder baan die op zoek zijn naar werk voor ten minste 12 uur per week, en die geen recht hebben op een uitkering, kunnen met een re-integratieconsulent van de gemeente Zwolle overleggen welke mogelijkheden er zijn om aan betaald werk te komen. De gemeente noemt deze mensen niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers). Een bekend voorbeeld van een niet-uitkeringsgerechtigde is de herintreder, bijvoorbeeld een moeder van wat oudere kinderen die een baan zoekt. Met een verouderd diploma en geen recente werkervaring is het niet altijd duidelijk wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn.

Ook een niet-uitkeringsgerechtigde heeft behoefte aan begeleiding, scholing of de mogelijkheid om nieuwe werkervaring op te doen. De gemeente Zwolle kan daarbij helpen.

Neemt u contact op met de gemeente Zwolle als u interesse heeft in Arbeidstoeleiding voor niet-uitkeringgerechtigden. Voor het aanvragen heeft u een geldig legitimatiebewijs en uw inschrijving als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf nodig.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

U betaalt een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van uw gezinsinkomen. De re-integratieconsulent van de gemeente Zwolle vertelt u hier meer over.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl