Middelen en trajecten gericht op werk

Trajecten die de gemeente Zwolle aanbiedt zijn verplicht. Wel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met capaciteiten, wensen en mogelijkheden.

Werkgeverspunt Zwolle

Het Werkgeverspunt Zwolle is er om het werkgevers in de regio makkelijker te maken. Onder andere biedt het Werkgeverspunt Zwolle geschikt personeel aan en kandidaten voor een stage of werkervaringsplek. Ook beantwoordt het Werkgeverspunt Zwolle vragen over subsidies en andere regelingen die mogelijk aantrekkelijk zijn. Werkgevers kunnen gebruik maken van kennis op vele gebieden.

Zwolle Werkt 

Uitkeringsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt krijgen begeleiding van re-integratieconsulenten. Het doel is dat dit binnen een half jaar tot succes leidt: een fulltime betaalde baan.

Werknemersvaardigheden

In groepsverband werknemersvaardigheden leren of verbeteren. Een belangrijk onderdeel is het onderzoeken van de persoonlijke drijfveren, ambities en kwaliteiten. Het doel is een reguliere, betaalde baan onafhankelijk van bijstandsuitkering.

Arbeidsparticipatie

Uitkeringsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt werken aan zichzelf om hindernissen naar werk weg te nemen.

Maatschappelijke participatie

Stimuleren van vrijwilligerswerk en meedoen met activiteiten in buurt en wijk.