Middelen en trajecten gericht op werk

Trajecten die de gemeente Zwolle aanbiedt, zijn verplicht. Wel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met capaciteiten, wensen en mogelijkheden.

Werkgeverspunt Zwolle

Het Werkgeverspunt Zwolle wil het werkgevers in de regio makkelijker maken. Door het aanbieden van:

  • geschikt personeel 
  • kandidaten voor een stage of werkervaringsplek.

Ook beantwoordt het Werkgeverspunt Zwolle vragen over subsidies en andere regelingen die mogelijk aantrekkelijk zijn. Werkgevers kunnen gebruik maken van kennis op vele gebieden.

Zwolle Werkt 

De re-integratieconsulenten van Zwolle Werkt begeleiden mensen die recht hebben op een uitkering met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat dit binnen een half jaar tot succes leidt: een fulltime betaalde baan.

Werknemersvaardigheden

De kandidaten van Werkpunt Zwolle leren of verbeteren in groepsverband werknemersvaardigheden. Een belangrijk onderdeel is het onderzoeken van de persoonlijke drijfveren, ambities en kwaliteiten. Het doel is een reguliere, betaalde baan en onafhankelijkheid van een bijstandsuitkering.

Arbeidsparticipatie

Uitkeringsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt werken aan zichzelf om hindernissen naar werk weg te nemen.

Maatschappelijke participatie

We stimuleren mensen met het recht op uitkering om vrijwilligerswerk te doen. En om mee te doen met activiteiten in buurt en wijk.