Verplichtingen bij werk zoeken

Als u een bijstandsuitkering ontvangt moet u zo snel mogelijk weer zelf uw inkomen verdienen. Om de kans op werk te vergroten, moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

Verplichtingen

  • U moet actief solliciteren en netwerken.
  • U moet alle afspraken nakomen die met u gemaakt worden om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.
  • Algemeen geaccepteerd werk moet u altijd aanvaarden. Wat wij daaronder verstaan, leest u op onze pagina Algemeen geaccepteerd werk.
  • U moet voortdurend als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV. 
  • U moet ook werk accepteren waarvoor u langer moet reizen – tot maximaal drie uur per dag.
  • Als het uw kansen op werk vergroot, moet u mogelijk scholing volgen.
  • U moet meewerken aan onderzoeken die uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt vaststellen. Zoals een medische keuring.

Let op:
Als u niet uw best doet om werk te vinden, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Blijft u daarna nog steeds te weinig doen om werk te vinde? Dan treft de gemeente Zwolle strengere maatregelen.