Vrijstelling plicht om te werken

Iedereen die een bijstandsuitkering heeft, is verplicht om te werken. Dit staat in de Participatiewet (Pw). Maar er kan een reden zijn waarom het (tijdelijk) niet hoeft. Soms is iemand bijvoorbeeld niet in staat om te werken.

Vrijstelling op maat

De gemeente Zwolle kan iemand voor een bepaalde periode vrijstellen van de plicht om te werken.

Dringende redenen

Als hier aanleiding voor is, beoordelen we of er dringende redenen zijn om iemand vrij te stellen. De vrijstelling kan ook:

  • Voor een aantal uren per week gelden.  
  • Tijdelijk zijn.

De situatie wordt regelmatig opnieuw beoordeeld.

Alleenstaande ouders

Ook alleenstaande ouders moeten werken en solliciteren. Ook als de kinderen jonger dan 5 jaar zijn.

Kinderopvang vinden

De gemeente Zwolle houdt er wel rekening mee dat u het werk moet combineren met de zorg voor uw kind. Daarom krijgen alleenstaande ouders tijd om goede kinderopvang te regelen. Deze tijdelijke vrijstelling kunt u één keer aanvragen.