Vrijstelling plicht om te werken

Iedereen die een bijstandsuitkering heeft is verplicht om te werken. Dit staat in de Participatiewet (Pw). Maar er kan een reden zijn waarom het niet hoeft. Of waarom het tijdelijk niet hoeft. Soms is iemand bijvoorbeeld niet in staat om te werken.

Vrijstelling op maat

De gemeente Zwolle kan iemand voor een bepaalde periode vrijstellen van de plicht om te werken.

Wanneer hier aanleiding voor is wordt beoordeeld of er dringende redenen zijn om iemand vrij te stellen van de plicht om te werken. De vrijstelling kan ook voor een aantal uren per week gelden of tijdelijk zijn. Regelmatig wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders zijn ook verplicht om te werken en te solliciteren. Ook als de kinderen jonger dan 5 jaar zijn.

De gemeente Zwolle houdt er wel rekening mee dat u het werk moet combineren met de zorg voor uw kind. Daarom krijgen alleenstaande ouders de gelegenheid om binnen een afgesproken termijn passende kinderopvang te regelen. U kunt één keer om tijdelijke vrijstelling van de arbeidsverplichting vragen.