Werken en meedoen

Werk

Als u werk vindt en uw salaris is hoger dan uw bijstandsuitkering, dan bent u niet meer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dit is het doel. Met een fulltime baan lukt dit in één keer. Soms is er nog een extra parttime baan nodig om helemaal voor uw eigen levensonderhoud te kunnen zorgen.

Mooie opstap

Soms is het door persoonlijke omstandigheden nog niet mogelijk om in loondienst te werken. Dan ondersteunt de gemeente Zwolle u bij het vinden van een geschikt alternatief. Zoals:

  • een werkervaringsplek
  • een stage
  • een begeleidingstraject
  • vrijwilligerswerk.

Onbetaalde banen zijn vaak een mooie opstap naar een betaalde baan.

Meedoen in de stad of wijk

Wanneer u momenteel niet kunt werken dan wil de gemeente Zwolle graag dat u meedoet in de stad. Bijvoorbeeld in de wijk waar u woont.

Meedoen in de samenleving

Vaak zijn er nog heel veel dingen die u kunt doen. Ondanks dat u misschien fysiek of psychisch beperkt wordt in uw mogelijkheden. Zo voorkomt u dat u mogelijk veel alleen bent. En zo blijft u meedoen in de samenleving. Dit noemen we ook wel maatschappelijk participeren.

Hindernissen oplossen

Voor het vinden van werk is het belangrijk dat u uw best doet om uw hindernissen op te lossen of te verkleinen.

Zelf beïnvloeden

Veel zaken kunt u zelf beïnvloeden. Zoals:

  • Waar u woont.
  • Hoe u eruit ziet.
  • Uw gezondheid.
  • Als u schulden heeft, kunt u hiervoor een oplossing zoeken.

U moet ook zelf zorgen dat u een legitimatiebewijs heeft, want dat heeft u heel vaak nodig.