Assendorp

Wijkenpagina

De wijk Assendorp staat vooral bekend om de knusse straatjes met de vooroorlogse woningen en markante gebouwen zoals het Dominicanenklooster,  de St. Jozefkerk en de Oude Ambachtsschool. Maar Assendorp heeft ook nieuwbouw, zoals op de plek van het voormalige ziekenhuis Weezenlanden.

Assendorp ligt in stadsdeel Midden en is samengesteld uit de buurten Nieuw-Assendorp, Oud-Assendorp, Pierik, Stationsbuurt, Hanzeland en Wezenlanden. Bedrijventerrein Marslanden is voor ondernemers een gewilde plek, maar heeft ook het gezellige Doepark Nooterhof.

Contact team stadsdeel Midden

Het team van het Wijknetwerkpunt Midden in het Stadhuis (Grote Kerkplein) werkt samen met gemeentelijke collega’s, wijkorganisaties en bewoners aan een leefbare wijk. Bewoners kunnen bij het team terecht met allerlei vragen, ideeën en opmerkingen over hun wijk.

Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Telefoon: 14038
E-mail: stadsdeelmidden@zwolle.nl
Twitter: Team Stadsdeel Middenexterne-link-icoon

Het team:

  • Wijkmedewerker Natascha Daenen: eerste aanspreekpunt voor bewoners. Zij geeft informatie over allerlei wijkzaken en brengt bewoners met de juiste personen in contact.
  • Wijkregisseur André Verhagen:stimuleert bewoners om met ideeën te komen voor het verbeteren van hun buurt. Die initiatieven voeren de bewoners met zijn advies en ondersteuning zelf uit.
  • Wijkbeheerder Jurrien Stroomberg: zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en te zorgen dat de wijk schoon, groen, heel en veilig blijft.
  • Wijkmanager Wubbe-Jan Wieske:zet zich in voor een sociale en veilige wijk. De uitkomsten uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek en de wijkopgaven die daaruit voortkomen, bepalen in belangrijke mate zijn werk. Door zijn kennis en ervaring met de wijk en haar bewoners is hij een belangrijke schakel en aanjager voor het wijkgerichte werken: opgaven en kansen initiëren en uitdragen die belangrijk en nodig zijn voor die wijk.
  • Wijkwethouder Monique Schuttenbeld: brengt de belangen en behoeftes van de wijk onder de aandacht van samenwerkingspartners en college- en raadsleden. Haar kennis van de wijk doet zij op door regelmatig in de wijk te zijn en door gesprekken met wijkwerkers en bewoners.