personen iconWijkopgave Versterken sociale cohesie in de buurt

Wijkopgaven zijn acties om dat wat goed gaat in de wijk te behouden en dat wat verbeterd moet worden aan te pakken. We bespreken de wijkopgave Versterken sociale cohesie met wijkmanager René Stuij stadsdeel West: ‘Daarmee bedoelen we of je je verbonden voelt met je buurtgenoten, of het contact met de buren respectvol is en of je naar elkaar omkijkt. Uit het Buurt voor Buurt Onderzoek (BvB) blijkt dat de onderlinge betrokkenheid van bewoners in Stadshagen lager ligt dan het Zwolse gemiddelde. Daar willen we toch met elkaar iets aan doen?’

‘Dit is een belangrijke wijkopgave. Eén die alle aandacht moet krijgen. Als namelijk de sociale cohesie in een buurt goed is of verbetert, dan heeft dat positieve gevolgen voor andere vraagstukken. Zo voel je je veiliger als het contact met je buren goed is, je elkaar kent. Je weet dat je bij je buren kunt aankloppen als je onraad waarneemt of als je even wat hulp nodig hebt door ziekte.

‘Mensen voelen zich minder eenzaam als de betrokkenheid op elkaar in een buurt goed is. Vooral ouderen geven in het onderzoek aan dat zij zich met enige regelmaat eenzaam voelen.
Maar die eenzaamheid speelt ook zeker bij jongeren. We horen in de media dat door Corona die eenzaamheid bij een aantal jongeren is toegenomen. Als je andere ouders in de buurt kent, dan praat je daar makkelijker over met elkaar. Bedenk je samen oplossingen of krijg je tips.

‘De meest genoemde buurtproblemen in het onderzoek zijn: hard rijden, hondenpoep, zwerfvuil en geluidsoverlast. In buurten waren het burencontact goed is, spreek je elkaar hierop gemakkelijker aan. Maar ook dat je meer rekening houdt met elkaar, waardoor deze problemen worden voorkomen of verminderen.

‘Er zijn verschillende mogelijkheden om de sociale cohesie in de buurt te verbeteren. Dat kan al heel simpel met bijvoorbeeld een straatbarbecue of een spelletjesmiddag voor de kinderen. Bewoners die een buurtinitiatief beginnen zoals het vergroenen van hun straat, geven allemaal aan dat het contact met de buren daardoor verbeterd is, ook als dat al goed was. De gemeente ondersteunt die initiatieven daarom graag, ook financieel. Daarvoor hebben we de website MijnWijk ingericht. Ook daarmee vangen we twee vliegen in een klap. Als de sociale cohesie in een buurt gezond is, dan waardeer je je buurt ook meer. Met nog meer groen komt daar nog eens belangrijke schep bovenop.

‘Naast mijn oproep aan wijkbewoners om eens op MijnWijk te kijken en een initiatief te beginnen, wil ik nog een oproep doen. Eén die heel simpel is. Komen er nieuwe bewoners in de straat of bent u die bewoner? Maak kennis met elkaar. Bel aan of stop een welkomskaartje in de brievenbus.
De gemeente heeft een welkomsttasje gemaakt voor nieuwe wijkbewoners. Ook dat helpt om je snel thuis te laten voelen en te weten bij wie je terecht kan met vragen.

‘Als bewoners nog andere ideeën hebben om deze wijkopgave aan te pakken, dan kom ik graag met ze in contact. Maar ik hoor ook graag hoe buurten de sociale cohesie hebben verbeterd. Die tips kunnen anderen helpen om ook daarmee aan de slag te gaan.’

MijnWijk

MijnWijk

Heb je een goed idee om de buurt groener, (verkeers)veiliger, speelser, biodiverser, klimaatbestendig of socialer te maken? Plaats dat idee dan op MijnWijk, de website voor bewonersinitiatieven. Zo krijg je automatisch contact met de wijkregisseur van de gemeente Zwolle. www.zwolle.nl/mijnwijk

Een goed idee is geld waard

Heb je een goed idee voor de buurt en wilt u daarvoor zelf de handen uit de mouwen steken? Dan komt u misschien in aanmerking voor de eenmalige bijdrage: Premie op Actie.
Draagt uw idee bij aan één van de wijkopgaven. Dan kan dat de Buurtbonus waard zijn. Een bedrag tot maximaal € 10.000.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle