Zwolle Zonder Afval

De gemeente Zwolle wil een gezonde, veilige én schone leefomgeving bieden aan inwoners. We werken aan een duurzame en circulaire samenleving. Dit bereiken we alleen door slimmer en zuiniger om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen. 

Afval bestaat voor een groot deel uit materiaal dat we kunnen recyclen of hergebruiken voor het maken van nieuwe producten. Denk aan plastic, papier, glas, GFT en textiel. Door thuis deze grondstoffen zo goed mogelijk te scheiden, blijft er uiteindelijk nog maar weinig écht restafval over en is er minder vervuiling van het milieu. 

In Zwolle vinden we het daarom belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid hebben hun afval en grondstoffen goed en makkelijk te scheiden. Bij uw huis, op logische plekken in de wijk of bij het milieubrengstation van ROVA. De afgelopen jaren zijn daarvoor al vele voorzieningen getroffen en daar blijven we met onze afvalinzamelaar ROVA verbeteringen in doorvoeren. 

Samen met de inwoners van Zwolle hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen gezet om te zorgen voor minder restafval (van bijna 230 kilo naar 180 kilo per inwoner, per jaar). Voor de komende jaren is het doel om uit te komen op maximaal 100 kilo. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken en qua restafval zo dicht mogelijk bij de nul uitkomen. Kortom: we zijn op weg naar een Zwolle zonder afval. 

Zwols belonen

Vanaf 1 januari 2022 gaat de gemeente het Zwols belonen invoeren, een prijsprikkel op het scheiden van afval. Het idee van Zwols belonen is dat inwoners die hun grondstoffen goed scheiden en minder restafval aanbieden worden beloond. Inwoners die veel restafval aanbieden, gaan bijbetalen.

Hiermee wil de gemeente Zwollenaren aansporen hun afval beter te scheiden en de hoeveelheid restafval verminderen. Dit is ook nodig om te kosten van onze afvalinzameling en –verwerking beheersbaar te houden. Natuurlijk wordt er bij het invoeren van Zwols belonen rekening gehouden met mensen met een kleine portemonnee of huishoudens die bovengemiddeld veel restafval hebben door het gebruik van luiers of incontinentiemateriaal.

In de loop van 2021 gaat de gemeente het Zwols belonen verder uitwerken. Inwoners worden dan ook geïnformeerd over wat Zwols belonen precies voor hen gaat betekenen.

Veelgestelde vragen Zwols belonen

Wijzigingen breng- en haalservice

Vanaf april 2021 voeren we wijzigingen door in de breng- en haalservice voor grof huishoudelijk afval en grof tuinafval. U kunt straks 500 kilo grof vuil per jaar gratis naar ROVA brengen en één keer per jaar aan huis gratis laten ophalen. Een tuinzak kunt u maximaal twee keer per jaar gratis laten ophalen. 

GRIP-wagen (Grondstoffen Inlever én Informatie Punt)

Dankzij de GRIP-wagen kunt u kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval wegbrengen op locaties in uw buurt. U kunt er bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, piepschuim, kleine restjes laminaat, een oude pan, kapot speelgoed of een kleine ruit inleveren. Zolang het maar past in een grote boodschappentas of krat. Grotere hoeveelheden brengt u naar het ROVA milieubrengstation aan de Rijnlandstraat.

De GRIP-wagen staat op verschillende dagen bij de grotere winkelcentra in Zwolle. Wilt u weten wat u precies kunt inleveren bij de GRIP-wagen en wanneer deze in uw buurt staat? Kijk dan op de website van ROVA.

Contact

Heeft u vragen over het afvalbeleid van de gemeente? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 14038. Voor vragen over de afvalinzameling in Zwolle kunt u terecht bij het klantcontactcentrum van ROVA via (038) 427 37 77.