Afvalscheiding appartementen en compacte wijken

De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners van Zwolle hun afval en grondstoffen goed en makkelijk kunnen scheiden. De afgelopen jaren is hier al het nodige in gedaan waardoor er in het grootste deel van Zwolle genoeg voorzieningen zijn voor mensen om hun afval te scheiden. Maar op een paar plekken kan dat nog niet. Dit geldt met name voor enkele appartementengebouwen in bijvoorbeeld Holtenbroek en voor compacte wijken zoals de Binnenstad en Assendorp, waar de woningen relatief dicht op elkaar staan. Op deze plekken is geen mogelijkheid voor minicontainers aan huis en zoekt de gemeente naar andere oplossingen.

Vanaf 1 januari 2023 gaat de gemeente het ‘Zwols belonen’ invoeren. Inwoners die hun afval goed scheiden en weinig restafval aanbieden, worden beloond en krijgen een deel van hun afvalstoffenheffing terug. Om dit systeem in te kunnen invoeren, is het belangrijk dat iedereen ook de mogelijkheid heeft afval te scheiden. Oók als u in een appartement of in een compacte wijk woont. Op plekken waar deze voorzieningen er nog niet zijn, gaat de gemeente zorgen dat deze er in 2021 en 2022 alsnog komen. Wanneer er voor uw adres voorzieningen komen dan wordt u daar natuurlijk over geinformeerd.