De komende tijd verandert er veel in Zwolle op het gebied van afval. Vanaf 1 januari 2023 gaan er nieuwe regels gelden in Zwolle: inwoners die hun afval goed scheiden (en weinig restafval hebben) gaan minder afvalbelasting betalen dan inwoners die slechter scheiden (en veel restafval hebben). Daarbij houden we rekening met bijzondere doelgroepen en mensen die buiten hun eigen invloed extra restafval hebben.

Met de nieuwe regels wil de gemeente inwoners aanmoedigen hun afval (nóg) beter te scheiden. Eerst zorgen we in 2022 dat iedereen afval kán scheiden. Dus ook als u in een gebouw met appartementen woont. En ook als u in een buurt woont met smalle straten, waar geen ruimte is voor containers bij huis.

Tarief op restafval

Tarief op restafval

Vanaf 1 januari 2023 gaat de gemeente een tarief invoeren op restafval: inwoners die hun afval goed scheiden gaan minder afvalbelasting betalen dan inwoners die slechter scheiden.

Afval scheiden voor iedereen

Afval scheiden voor iedereen

In 2022 zorgen we dat iedereen afval kán scheiden. Ook bewoners van appartementen, flats en smalle straten kunnen straks gft en pmd scheiden.

Breng- en haalservice

Breng- en haalservice

In april 2021 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de breng- en haalservice voor grof huishoudelijk afval en grof tuinafval. 

Aanpassen restafvalcontainers

Aanpassen restafvalcontainers

In 2021 hebben we de 80 litercontainers aangepast naar 60 liter. Zo voorkomen we grofvuil in de containers en heeft iedereen gelijke scheidingsmogelijkheden.