Zwols belonen

Vanaf 1 januari 2022 gaat de gemeente het Zwols belonen invoeren, een prijsprikkel op het scheiden van afval. Het idee van Zwols belonen is dat inwoners die hun grondstoffen goed scheiden en minder restafval aanbieden worden beloond. Inwoners die veel restafval aanbieden, gaan bijbetalen.

Hiermee wil de gemeente Zwollenaren aansporen hun afval beter te scheiden en de hoeveelheid restafval verminderen. Dit is ook nodig om te kosten van onze afvalinzameling en –verwerking beheersbaar te houden. Natuurlijk wordt er bij het invoeren van Zwols belonen rekening gehouden met mensen met een kleine portemonnee of huishoudens die bovengemiddeld veel restafval hebben door het gebruik van luiers of incontinentiemateriaal.

In de loop van 2021 gaat de gemeente het Zwols belonen verder uitwerken. Inwoners worden dan ook geïnformeerd over wat Zwols belonen precies voor hen gaat betekenen.

Veelgestelde vragen Zwols belonen