Belastingen

Het GBLT is het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Dit kantoor voert voor de gemeente de WOZ uit. WOZ is: Wet waardering onroerende zaken. Daarnaast verzorgt zij de heffing en invordering van:

 • onroerendezaakbelastingen (ozb)
 • baatbelasting
 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • reinigingsrecht
 • begraafplaatsrechten (onderhoud en reserveringen)
 • precariobelasting (behalve de precariobelasting voor bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen).

Op de website van het GBLT: www.gblt.nl vindt u alle informatie over

 • de WOZ
 • de heffingen,
 • het betalen van de heffingen
 • bezwaar maken
 • kwijtschelding
 • het opvragen van taxatieverslagen en aanslagen (belastingjaar 2014 en verder).

Overige belastingen

De volgende belastingen worden blijvend door de gemeente Zwolle opgelegd:

Als u een bedrag niet kunt betalen voor de vervaldatum, dan kunt u eventueel een betalingsregeling treffen.

Hondenbelasting

De gemeente heft geen hondenbelasting.