Belastingen

Het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn) voert voor de gemeente de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) uit. Daarnaast verzorgt zij de heffing en invordering van de onderstaande heffingen:

  • onroerendezaakbelastingen
  • baatbelasting
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • reinigingsrecht
  • begraafplaatsrechten (onderhoud en reserveringen)
  • precariobelasting (behalve de precariobelasting voor bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen)

Alle informatie over de WOZ en deze heffingen, het betalen van deze heffingen, bezwaar maken, kwijtschelding, het opvragen van taxatieverslagen en aanslagen (belastingjaar 2014 en verder) vindt u op de website van GBLT.

Overige belastingen

De volgende belastingen worden blijvend door de gemeente Zwolle opgelegd:

Als u een bedrag niet kunt betalen voor de vervaldatum, dan kunt u eventueel een betalingsregeling treffen.