Belastingen

Het GBLT is het Gemeenschappelijk Belastingkantoor. Dit kantoor voert voor de gemeente de WOZ uit. WOZ is: Wet waardering onroerende zaken. Daarnaast verzorgt zij de heffing en invordering van:

Op de website van het GBLT: www.gblt.nl vindt u alle informatie over:

Overige belastingen

De volgende belastingen worden blijvend door de gemeente Zwolle opgelegd:

Als u een bedrag niet kunt betalen voor de vervaldatum, dan kunt u eventueel een betalingsregeling treffen.

Hondenbelasting

De gemeente heft geen hondenbelasting.