Bouwgrond

Binnen de gemeentegrenzen is de gemeente Zwolle eigenaar van diverse gronden/kavels waar een mooie ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden.

Bent u  op zoek naar een mooie locatie om uw bedrijf te vestigen? Of zoekt u wellicht die goed ontsloten locatie om leisure te ontwikkelen? Heeft u nog altijd de wens om uw droomhuis te bouwen? :

De gemeente Zwolle biedt diverse gronden ter verkoop aan.

Beschikbare grond

Diverse kavels op Voorsterpoort
Diverse kavels op Hessenpoort
Diverse kavels in Westenholte
Grote kavel aan de Nijverheidsstraat
Diverse kavels in Stadshagen
Etc.

Spelregels

  • De gemeente Zwolle behandelt de initiatieven op volgorde van binnenkomst.
  • Deelverkaveling van grote kavels is eventueel bespreekbaar.
  • Voor alle locaties geldt dat de gewenste ontwikkeling in principe moet passen binnen het betreffende bestemmingsplan. Als de gewenste ontwikkeling niet past, dan beoordeelt de gemeente Zwolle of er mogelijkheden zijn om toch op de betreffende locatie of wellicht elders één en ander mogelijk te maken.
  • Verkopen geschieden onder de Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende zaken 2012

algemene-verkoopvoorwaarden-onroerende-zaken-2012

  • De geldende grondprijzennota is van toepassing
  • Als gemeentelijk beleid van toepassing is voor de betreffende locatie, dan wordt dit tijdens de gesprekken aangegeven, bijvoorbeeld het Ontwikkelkader Voorsterpoort of het Leisurebeleid.

Aan bovenstaande informatie kunt u geen zelfstandig recht van koop ontlenen.

Uitnodiging

Als u een locatie op het oog heeft en wilt weten of deze nog beschikbaar is kunt u vrijblijvend contact opnemen met de afdeling Vastgoed van de Gemeente Zwolle: