De gemeente geeft het goede voorbeeld

We nemen onze verantwoordelijkheid en willen zelf het goede voorbeeld geven. De afgelopen jaren is al een flink deel van de openbare verlichting in Zwolle voorzien van duurzame (LED) lampen. Daarmee besparen we nu al 20% op de energie die nodig is voor verlichting.

Zonnepanelen

Vanaf 2013 zijn er op meer dan 30 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen gelegd. Bijvoorbeeld op het Stadskantoor, zwembad De Vrolijkheid, de gemeentewerf, de Brandweerkazerne, wijkcentra en uiteraard ook op de nieuwbouw van Het Anker en de parkeergarage aan het Katwolderplein.

Al die panelen leveren per jaar zo´n 1180 Mwh op. Dat is bijna evenveel als het zonnedak van IKEA (5510 panelen) en meer dan het huidige zonneveld van Engie bij Harculo (3500 zonnepanelen).

Nederlandse windmolens

Ook aan de elektriciteit die we gebruiken (maar niet zelf opwekken) stellen we eisen. Vanaf januari 2019 koopt de gemeente alleen nog energie in die afkomstig is van Nederlandse windmolens.

Uiteindelijk willen we in 2030 in onze eigen energiebehoefte voorzien. Daarin gaan we de komende jaren veel investeren.