Groene leges, bouwen aan duurzaamheid

Heeft u bouwplannen en bent u van plan daarbij in te zetten op duurzaamheid? Mogelijk komt u in aanmerking voor een korting op de leges die u betaalt voor de omgevingsvergunning.

Korting

Veel duurzaamheidsmaatregelen kunnen vaak zonder vergunning worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van de spouwmuur of het dak aan de binnenzijde van de woning etc. Daarvoor is geen vergunning nodig en dan worden er ook geen leges betaald.

Voor andere bouwactiviteiten is wel een vergunning nodig en moeten leges worden betaald, zoals het volledig nieuw bouwen of (in veel gevallen) het wijzigen van een monument. Over de kosten voor de duurzaamheidsmaatregelen die daarbij worden getroffen, moeten dan ook leges worden betaald. De gemeenteraad vindt dit niet wenselijk en heeft daarom besloten een bedrag van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor kortingen op leges voor omgevingsvergunningen.

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2018 besloten een korting te geven op leges voor:

  • de nieuwbouw van energiezuinige woningen;
  • het verduurzamen van monumenten.

De korting geldt voor aanvragen die zijn ingediend na 12 maart 2018.

Hieronder leest u meer over de kortingen en de voorwaarden.

Nieuwbouw van woningen

In de gemeente worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Wij vinden het van belang dat bij de bouw van deze woningen wordt nagedacht over duurzaamheid en dat daarin wordt geïnvesteerd.

Gaat u een nieuwe woning bouwen en vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan? Dan komt u in aanmerking voor een korting van 30% van de leges als uw bouwplan voldoet aan 2 voorwaarden:

  • er is geen aardgasaansluiting (vanaf 1 juli 2018 verplicht), én
  • er wordt een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) behaald van 0,0 of lager.

De korting bedraagt maximaal € 3.000,- voor één woning. Worden er meer woningen ineens aangevraagd dan geldt er een totaal maximum van € 12.000,-.

Aanvragen van woningcorporaties zijn uitgesloten van de korting.

Monumenten

Als u eigenaar van een monument bent, dan heeft u een duurzaam bezit. In veel gevallen bestaat een monument al meer dan honderd jaar. Hierdoor is het energie- en materiaalgebruik voor de vervaardiging van uw pand relatief veel lager dan van veel recentere gebouwen die soms al na enkele tientallen jaren weer worden gesloopt. Maar monumenten zijn gebouwd naar de eisen van hun tijd. Dit betekent over het algemeen dat zij niet optimaal zijn geïsoleerd, met een hogere energierekening tot gevolg.

Over het algemeen zijn er wel mogelijkheden om de energieduurzaamheid van uw monument te verbeteren. Vanwege de monumentale waarden is dit maatwerk.

In veel gevallen is voor het realiseren van energiebesparende maatregelen aan een monument een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast is het vaak duurder om het energieverbruik van uw monument te verminderen en daarbij de monumentale waarden te behouden.

Wij willen duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten ook bevorderen. Daarom wordt er een korting op de leges gegeven tot een maximum van € 2.000,-. Voorwaarde is dat u ten minste twee duurzaamheidsmaatregelen uitvoert en dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn het isoleren van uw dak en het plaatsen isolerend monumentenglas.

Op de pagina verbeterenbespaar.nl/monumenten vindt u tips, maatregelen en richtlijnen voor het verantwoord energiezuiniger maken van monumenten. Als u plannen heeft voor het verduurzamen van uw monument dan kunt u contact opnemen met team monumentenzorg.

Aanvragen van de korting

Om er voor te zorgen dat de korting op de leges kan worden toegepast, geldt als voorwaarde dat u het formulier op deze pagina invult en bij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voegt. Op die manier weten wij dat u in aanmerking wilt komen voor de korting en kan deze worden toegepast.  

Het formulier kunt u (op uw computer) invullen en als bestand aan uw aanvraag om een omgevingsvergunning in het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) toevoegen.

De korting op de leges geldt alleen voor verleende vergunningen. Wordt uw vergunning geweigerd, dan zal er geen korting worden toegepast. De duurzaamheidsmaatregelen zullen dan namelijk ook niet worden uitgevoerd.

webformulier-groene-leges.pdf