Groene leges, bouwen aan duurzaamheid

Heeft u duurzame bouwplannen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een korting op de leges (kosten) die u betaalt voor de omgevingsvergunning.

Geen vergunning, geen leges

Veel duurzaamheidsmaatregelen kunt u zonder vergunning uitvoeren. Zoals:

  • Het plaatsen van zonnepanelen. (Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen).
  • Het isoleren van de spouwmuur.
  • Het isoleren van het dak aan de binnenzijde van de woning.
  • Enzovoorts.

Daarvoor heeft u geen vergunning nodig en hoeft u geen leges (kosten) te betalen.

Wel een vergunning, wel leges

Voor andere bouwactiviteiten heeft u wel een vergunning nodig. En u moet daarbij leges betalen. Zoals bij het volledig nieuw bouwen of het wijzigen van een monument. U moet dan ook leges betalen over de kosten voor de duurzaamheidsmaatregelen die u daarbij treft.

Korting

De gemeenteraad vindt deze situatie niet wenselijk. Daarom stelt gemeenteraad een bedrag van € 250.000,- beschikbaar voor kortingen op leges voor omgevingsvergunningen.

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2018 besloten een korting te geven op leges voor:

  • De nieuwbouw van energiezuinige woningen.
  • Het verduurzamen van monumenten.

De korting geldt voor aanvragen die zijn ingediend na 12 maart 2018.

Hieronder leest u meer over de kortingen en de voorwaarden.

Nieuwbouw van woningen

In de gemeente worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Wij vinden het belangrijk dat bij de bouw van deze woningen wordt nagedacht over duurzaamheid en dat daarin wordt geïnvesteerd.

Gaat u een nieuwe woning bouwen en vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan? Dan komt u in aanmerking voor een korting van 30% van de leges. Daar zitten 2 voorwaarden aan:

  • Er is geen aardgasaansluiting (vanaf 1 juli 2018 verplicht), én
  • U haalt een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,0 of lager.

De korting is maximaal € 3.000,- voor één woning. Worden er meer woningen ineens aangevraagd dan geldt er een totaal maximum van € 12.000,-.

Woningcorporaties zijn uitgesloten

Woningecorporaties kunnen deze korting niet aanvragen.

Monumenten

Als u eigenaar van een monument bent, dan heeft u een duurzaam bezit. Vaak bestaat een monument al meer dan honderd jaar. Hierdoor is het energie- en materiaalgebruik voor het bouwen van uw pand relatief veel lager dan van veel nieuwere gebouwen (die worden soms al na enkele tientallen jaren weer gesloopt).

Verbeteren

Monumenten zijn gebouwd naar de eisen van hun tijd. Dit betekent over het algemeen dat zij niet optimaal zijn geïsoleerd. Ze hebben dus een hogere energierekening. Maar over het algemeen kunt u de energieduurzaamheid van uw monument wel verbeteren. Vanwege de monumentale waarden is dit maatwerk.

Vaak heeft u voor een monument een vergunning nodig als u energiebesparende maatregelen treft. Daarnaast is het vaak duurder om het energieverbruik te verminderen en tegelijk te zorgen dat de monumentale waarden blijven.

Korting monument

Wij willen duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten ook bevorderen. Daarom geven we een korting op de leges tot een maximum van € 2.000,-. Voorwaarden:

  • U voert ten minste twee duurzaamheidsmaatregelen uit.
  • De omgevingsvergunning kan worden verleend.

Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn het isoleren van uw dak en het plaatsen van isolerend monumentenglas.

Tips, maatregelen en richtlijnen

Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u tips, maatregelen en richtlijnen voor het verantwoord energiezuiniger maken van monumenten. Als u  hier plannen voor heeft dan kunt u contact opnemen met team monumentenzorg.

Aanvragen van de korting

Wilt u gebruik maken van de korting op de leges? Dan moet u het formulier Groene Leges invullen en bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning doen.  

Alleen voor verleende vergunningen

De korting op de leges geldt alleen voor verleende vergunningen. Wordt uw vergunning geweigerd, dan passen we geen korting toe. De duurzaamheidsmaatregel wordt dan namelijk ook niet uitgevoerd.