Van kavel tot woonhuis

U wilt een nieuwbouwhuis bouwen. Maar waar begint u? Hieronder leest u de 9 stappen die u moet zetten om uw droomhuis te realiseren. U vindt in de verschillende stappen een beschrijving van de werkwijze en hoe de gemeente u hierbij begeleidt.

1. Inschrijven

Heeft u de kavel van uw dromen gezien? Neem dan een vrijblijvende optie! U kunt daarvoor contact opnemen met Iris de Vos, telefoonnummer 038 498 2200 of per mail ikbouwmijndroomhuisin@zwolle.nl.
Tijdens de vrijblijvende optie kunt u onderzoeken of uw droomhuis past op deze kavel.

2. Kennismakingsgesprek

Als u besluit de volgende stap te zetten, plannen we een kennismakingsgesprek in. Hierin nemen we onder andere de procedure door en kunnen we uw vragen beantwoorden.

3. Reserveringsovereenkomst

Na het kennismakingsgesprek ontvangt u ter akkoord een reserveringsovereenkomst voor uw bouwkavel. In deze overeenkomst zijn de reserveringsperiode en de voorwaarden opgenomen waaronder u het kooprecht van de kavel kunt verkrijgen. Binnen twee weken na ondertekening van de reserveringsovereenkomst moet u een reserveringsvergoeding betalen van € 2662,-.

4. Bouwplan

Na het tekenen van de reserveringsovereenkomst, bent u een stap dichter bij de verwezenlijking van uw droomhuis. De volgende stap is het maken van een bouwplan.

Dit bouwplan heeft u nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bij de ontwikkeling van het bouwplan zijn de bebouwingsrichtlijnen het uitgangspunt. Het ontwerpen van een bouwplan bestaat uit verschillende fasen.

Het supervisieteam van de gemeente Zwolle begeleidt u bij die fasen. Het team toetst het ontwerp van uw woning aan:

  • Het bestemmingsplan.
  • De bebouwingsrichtlijnen.
  • De eisen van welstand.

Het team kan u, als u dat wilt, tijdens het ontwerpproces over verschillende aspecten adviseren.

Woning ontwerpen

  • Fase 1: schetsontwerp (SO). Allereerst maakt u een schetsontwerp (SO) op basis van de bebouwingsrichtlijnen en uw persoonlijke wensen. Het schetsontwerp geeft een eerste indruk van de situering op de kavel, het ontwerp van de woning, de indeling en de verhoudingen van en tussen de verschillende elementen van de woning.
  • Fase 2: voorlopig ontwerp (VO). Nadat het schetsontwerp is goedgekeurd door het supervisieteam, kunt u een voorlopig ontwerp (VO) opstellen. Dit is een uitwerking van het schetsontwerp in gedetailleerde tekeningen op schaal. In het voorlopig ontwerp staan onder meer gevelaanzichten en de belangrijkste materialen en kleuren. U hebt hiermee al een iets gedetailleerder beeld van uw toekomstige woning.
  • Fase 3: definitief ontwerp (DO). Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp, wordt het vertaald in een definitief ontwerp (DO). Dit ontwerp is de basis voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hierin is de gehele woning tot in detail vastgelegd. Is uw definitief ontwerp goedgekeurd door het supervisieteam? Dan krijgt u de koopovereenkomst aangeboden. Na wederzijdse ondertekening van de koopovereenkomst kunt u op basis van het definitief ontwerp de omgevingsaanvraag voor uw woning indienen.

5. Indienen bebouwingsvoorstel

Binnen 5 maanden (Oude Mars 6 maanden) na ondertekening van uw reserveringsovereenkomst, moet u een definitief bebouwingsvoorstel (definitief ontwerp) indienen. Dit doet u bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Zwolle.

6. Koopovereenkomst

Heeft het supervisieteam uw bebouwingsvoorstel goedgekeurd? Dan biedt de gemeente Zwolle u een koopovereenkomst aan. U moet binnen 2 weken laten weten of u op de koopovereenkomst wilt ingaan. U bent vrij om niet op de aangeboden koopovereenkomst in te gaan.

In dat geval is de gemeente vrij om de kavel voor een ander te reserveren. De reeds door u betaalde reserveringsvergoeding aan de gemeente vervalt dan. Nadat u de koopovereenkomst heeft ondertekend, leggen we de koopovereenkomst ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en wethouders.

7. Indienen omgevingsaanvraag

U kunt de omgevingsvergunning online aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Op deze website leest u welke gegevens u bij uw aanvraag moet aanleveren, zoals bouwtekeningen en sterkteberekeningen.

Als een aanvraag ontvankelijk is, kunnen we de aanvraag in behandeling nemen. Onvankelijk betekent: wanneer het alle tekeningen en gegevens bevat die vereist zijn. Als de aanvraag voldoet aan de geldende regelgeving, dan kan deze worden verleend. Let op: U moet binnen 4 weken na 'Besluit van Burgemeester en Wethouders tot verkoop' uw omgevingsvergunning indienen.

8. Passeren akte van levering

Wanneer u een bruikbare bouwvergunning heeft verkregen, volgt de volgende stap: de akte van levering. Hiervoor maakt u zelf een afspraak met uw notaris. Het passeren van de akte van levering moet uiterlijk binnen 4 weken nadat u een bruikbare omgevingsvergunning hebt ontvangen, plaatsvinden. Door het passeren van de akte van levering bent u eigenaar van de kavel en kunt u uw woning gaan bouwen.

9. Start bouw!

Binnen één jaar na ondertekenen van de notariële akte, moet u gestart zijn met de bouw van uw droomhuis!