Van kavel tot woonhuis

Het bouwen van een nieuwbouwhuis: waar begint u? Hieronder leest u de negen stappen die u moet zetten om op uw droomhuis te realiseren. U vindt in de verschillende stappen een beschrijving van de werkwijze en de wijze waarop de gemeente u hierbij begeleidt.

1. Inschrijven

Heeft u de kavel van uw dromen gezien? Neem dan een vrijblijvende optie! U kunt daarvoor contact opnemen met Corriene Bredewout, telefoonnummer 038 498 2867 of per mail c.bredewout@zwolle.nl.
Tijdens de vrijblijvende optie kunt u onderzoeken of uw droomhuis past op deze kavel.

2. Kennismakingsgesprek

Als u besluit de volgende stap te zetten om tot uw droomhuis te komen plannen we een kennismakingsgesprek in waarbij we o.a. de procedure doornemen en uw vragen kunnen beantwoorden.

3. Reserveringsovereenkomst

Na het kennismakingsgesprek ontvangt u ter akkoord een reserveringsovereenkomst voor uw bouwkavel. In de reserveringsovereenkomst zijn de reserveringsperiode en de voorwaarden opgenomen waaronder u het kooprecht van de kavel kunt verkrijgen. Binnen twee weken na ondertekening van de reserveringsovereenkomst dient u een reserveringsvergoeding te voldoen van € 2662,-.

4. Bouwplan

Na het tekenen van de reserveringsovereenkomst, bent u een stap dichter bij de verwezenlijking van uw droomhuis. De volgende stap is het maken van een bouwplan.

Dit bouwplan hebt u nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bij de ontwikkeling van het bouwplan vormen de bebouwingsrichtlijnen het uitgangspunt. Het ontwerpen van een bouwplan kent verschillende fasen.

Het supervisieteam van de gemeente Zwolle begeleidt u bij de verschillende fasen. Het supervisieteam toetst het ontwerp van uw woning aan het bestemmingsplan, de bebouwingsrichtlijnen en de eisen van welstand en kan u, als u dat wenst, tijdens het ontwerpproces over verschillende aspecten adviseren.

Woning ontwerpen

  • Fase 1: schetsontwerp (SO). Allereerst maakt u een schetsontwerp (SO) op basis van de gestelde bebouwingsrichtlijnen en uw persoonlijke wensen. Het schetsontwerp geeft een eerste indruk van de situering op de kavel, het ontwerp van de woning, de indeling en de verhoudingen van en tussen de verschillende elementen van de woning.
  • Fase 2: voorlopig ontwerp (VO). Nadat het schetsontwerp is goedgekeurd door het supervisieteam, kunt u overgaan tot het opstellen van een voorlopig ontwerp (VO). Dit is een uitwerking van het schetsontwerp in gedetailleerde tekeningen op schaal. Het voorlopig ontwerp toont onder meer gevelaanzichten en de belangrijkste materialen en kleuren. U hebt hiermee al een iets gedetailleerder beeld van uw toekomstige woning.
  • Fase 3: definitief ontwerp (DO). Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp, wordt het vertaald in een definitief ontwerp (DO). Dit ontwerp vormt de basis voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hierin is de gehele woning tot in detail vastgelegd. Is uw definitief ontwerp goedgekeurd door het supervisieteam? Dan krijgt u de koopovereenkomst aangeboden. Na wederzijdse ondertekening van de koopovereenkomst kunt u op basis van het definitief ontwerp de omgevingsaanvraag voor uw woning indienen.

5. Indienen bebouwingsvoorstel

U moet binnen vijf maanden (Oude Mars zes maanden) na ondertekening van uw reserveringsovereenkomst een definitief bebouwingsvoorstel (definitief ontwerp) indienen bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Zwolle.

6. Koopovereenkomst

Heeft het supervisieteam uw bebouwingsvoorstel goedgekeurd? Dan biedt de gemeente Zwolle u een koopovereenkomst aan. U moet binnen twee weken te kennen geven of u al dan niet op de koopovereenkomst wilt ingaan. U bent vrij om niet op de aangeboden koopovereenkomst in te gaan.

In dat geval is de gemeente vrij om de kavel voor een derde te reserveren en vervalt de reeds door u betaalde reserveringsvergoeding aan de gemeente. Nadat u de koopovereenkomst heeft ondertekend, wordt de koopovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

7. Indienen omgevingsaanvraag

U kunt de omgevingsvergunning online aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Op deze website kunt u ook lezen welke gegevens u bij uw aanvraag moet aanleveren, zoals bouwtekeningen en sterkteberekeningen.

Als een aanvraag ontvankelijk is (wanneer het alle tekeningen en gegevens bevat die vereist zijn), kan de aanvraag in behandeling worden genomen. Indien de aanvraag voldoet aan de geldende regelgeving, dan kan deze worden verleend. Let op: U moet binnen vier weken na besluit van Burgemeester en Wethouders tot verkoop uw omgevingsvergunning indienen.

8. Passeren akte van levering

Wanneer u een bruikbare bouwvergunning heeft verkregen, volgt de volgende stap: de akte van levering. Hiervoor maakt u zelf een afspraak met uw notaris. Het passeren van de akte van levering moet uiterlijk binnen vier weken nadat u een bruikbare omgevingsvergunning hebt ontvangen plaatsvinden. Door het passeren van de akte van levering bent u eigenaar van de kavel en kunt u uw woning gaan bouwen.

9. Start bouw!

Binnen één jaar na ondertekenen van de notariële akte moet u gestart zijn met de bouw van uw droomhuis!