Projecten

Zwolle bouwt aan zijn heden en aan zijn toekomst. Met kleine en grote projecten die het aangezicht van de stad verfraaien, de leefbaarheid van de wijk verbeteren en die inwoners en bezoekers zich thuis laten voelen in deze mooie stad.

Op deze pagina vindt u meer informatie over een aantal grote projecten. Sommige zijn in uitvoering of net gereed, sommige bevinden zich nog in de ontwerpfase. Meedenken en meepraten is dan in veel gevallen nog mogelijk.

Kamperpoort, eigenzinnige wijk met karakter

Kamperpoort is een stoere stadswijk met karakter, dicht tegen het historisch centrum van de binnenstad. Er is voor gekozen om de herontwikkeling van de wijk gefaseerd en organisch uit te voeren. Dit betekent dat de gebiedsontwikkeling een kwestie is van lange adem waarbij het economische klimaat en de vraag uit de woningmarkt het tempo bepalen.

Stand van zaken bouwplannen

Er zijn veel bouwplannen die zich  in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden.

Deze plannen zijn:

Lees meer

Kraanbolwerk

De locatie Kraanbolwerk aan de rand van de binnenstad van Zwolle wordt omgeven door een levendige stadshaven: Ruimte en uitzicht, de geur van schepen, de parlevinker en de scheepstagrijn en een stedelijke, robuuste sfeer van bebouwing en openbare ruimte.

Lees meer

Woningbouw in Stadshagen

Je voelt je thuis in Stadshagen

Voor Stadshagen is een nieuwe woningbouwopgave vastgesteld voor de komende tien jaar van 300 woningen per jaar. Aantallen die realistisch, maar ook in de huidige marktsituatie best ambitieus zijn. Om deze aantallen te  halen moet Zwolle ‘alle zeilen bijzetten’, door samen met partijen steeds weer inventief en proactief de woningmarkt te stimuleren en te faciliteren. Dit geldt ook voor de maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Lees meer

Welkom in de binnenstad

Hoe ziet de binnenstad van Zwolle er in 2030 uit? Welke ontwikkelingen staan op stapel? De Strategische Agenda Binnenstad 2017-2022 beschrijft de koers en geeft richting aan onze ambitie om de beste binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Met een uitstekend voorzieningenniveau en veel werkgelegenheid werken we als een magneet voor inwoners, bedrijven, bezoekers en studenten.

De strategische agenda geeft de volgende doelstellingen aan:

Lees meer

Het riool is geen alleseter

Gemeente Zwolle is zuinig op haar riool. Ook inwoners, jong en oud, kunnen daar aan meewerken. Helaas gooien mensen nu nog vaak veel andere troep in de wc of in de gootsteen, omdat ze denken dat dat wel kan. Te onrechte want deze troep veroorzaakt onnodige verstoppingen en watervervuiling.

Lees meer

Omgevingsvisie: Mijn Zwolle van morgen

De omgevingsvisie voor Zwolle

De omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Dan gaat het niet alleen om de groei en leefbaarheid (waar bouw je bijvoorbeeld woningen en voor wie), maar ook om duurzaamheid, recreatie, onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Onderwerpen die iedereen in Zwolle raken, jong en oud, rijk of minder rijk, nu en in de toekomst. De Omgevingsvisie voor Zwolle noemen we daarom ‘Mijn Zwolle van morgen’.

Lees meer

Wonen in Zwolle

Zwolle, dynamische Hanzestad aan de IJssel. Een moderne stad die voor iedereen wat te bieden heeft en haar historische karakter heeft behouden. Met een prachtige en levendige binnenstad, volop natuur in en om de stad en met vele culturele bezienswaardigheden en bruisende evenementen. Dit in combinatie met de centrale ligging en goede bereikbaarheid, ruime werkgelegenheid en uitstekende voorzieningen maakt Zwolle heerlijk om te wonen.

Lees meer