Participatie en werkgroep

Participatie
Bij de herontwikkeling van de Bagijneweide is de buurt nauw betrokken. De gemeente Zwolle vindt dat belangrijk. Want wie weet er beter hoe de buurt is dan de bewoners zelf? Door hun kennis en ideeën mee te laten wegen in de planvorming, is het eindresultaat kwalitatief beter.

Bewoners van de Bagijneweide zijn daarom op verschillende manieren betrokken bij de herontwikkeling. Eerder zijn verschillende interactieve avonden georganiseerd, met reken- en tekensessies. Ook is een werkgroep samengesteld.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit een aantal geïnteresseerde en actieve bewoners en gebruikers van de Bagijneweide. Zij voeren regelmatig overleg met de gemeente Zwolle, denken mee over de ontwikkelingen en over de manier waarop de buurt daarbij betrokken kan worden.

De werkgroep fungeert als een natuurlijke verbinding tussen de buurt en de gemeente. Daarbij is het van belang te weten dat de werkgroep geen vertegenwoordiging is van de buurt. Ze doet veel voorwerk en overlegt regelmatig met de gemeente, maar spreekt niet namens of in plaats van de buurt. De gemeente blijft graag met iedereen in gesprek en wil graag dat iedereen in de Bagijneweide ook betrokken blijft bij de herontwikkeling.

De bewonerswerkgroep bestaat uit: Mariska Mulder, Neske Brink, Henriëtte Heeringa, Trees Gravesteijn, Arnout Dwarshuis, Gerda Elbrink, Gert Oosterwijk, Ben Admiraal en Alie Visser.