Grote Kerkplein

Nadat in 2019 het interieur van de kerk opnieuw is ingericht, het gebouw beter toegankelijk is gemaakt en als Academiehuis toegerust voor culturele en onderwijskundige evenementen, debatten, lezingen en concerten, is nu de inrichting van het aansluitende deel van het Grote Kerkplein aan de beurt. Daarvoor heeft de gemeente 100.000 beschikbaar gesteld .

Onderdeel van de plannen is ook het tweezijdig openen van het gebouw. Het kerkgebouw heeft nu een voorzijde, aan de Grote Markt, en een achterzijde aan het Grote Kerkplein. Die wordt beter zichtbaar gemaakt.

Om de toegang vanaf deze kant uitnodigender te maken komt er een iets verhoogd entreeplein langs de gevel van de kerk en wordt de entree transparant. De kastanjebomen op het plein zijn opgenomen als waardevolle structuur. Op de hoek van het bordes, bij de Korte Ademhalingssteeg, is ruimte voor een nieuw kunstwerk.