Grote Kerk en Kerkplein

De Grote Kerk is een rijksmonument en is eigendom van Stichting Grote Kerk Zwolle. Het behoud hiervan is van groot belang voor de stad en is alleen mogelijk als er nieuwe functies in het gebouw worden ontwikkeld.

Stichting de Grote Kerk werkt concreet aan het ontwikkelen van het gebouw als Academiegebouw voor de stad en wil op cultureel, educatief en creatief gebied een verrijkende aanvulling op het programma-aanbod in de (binnen)stad gaan vormen. De Stichting heeft de gemeente om een bijdrage gevraagd voor de 1e fase van de herinrichting, welke is gehonoreerd in de vorm van krediet van 900.000 euro. Tevens heeft de gemeente 100.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van het openbaar gebied van het Grote Kerkplein.

Verbouwing achter de rug

In het voorjaar van 2019 is het interieur van de Grote Kerk opnieuw ingericht. Hiermee is het kerkgebouw beter toegankelijk gemaakt en toegerust voor culturele en onderwijskundige evenementen, debatten, lezingen en concerten.

Aanpassing Grote Kerkplein

Onderdeel van de plannen is ook het tweezijdig openen van het gebouw. Het kerkgebouw heeft nu een voorzijde, aan de Grote Markt, en een achterzijde aan het Grote Kerkplein. Daarvoor wordt de entree aan de zijde van het Grote Kerkplein beter zichtbaar gemaakt.
Om de toegang vanaf deze kant uitnodigender te maken komt er een iets verhoogd entreeplein langs de gevel van de kerk en wordt de entree transparant. De kastanjebomen op het plein zijn daarin opgenomen als waardevolle structuur. De aanpassing van de entree past in de beoogde opzet voor het plein en de visie op de aanpassing van de openbare ruimte rondom de Grote Kerk.
Op de hoek van het bordes, bij de Korte Ademhalingssteeg, is ruimte voor een nieuw kunstwerk.