Grote Kerk en Kerkplein

De Grote Kerk is een rijksmonument en is eigendom van Stichting Grote Kerk Zwolle. Het behoud hiervan is van groot belang voor de stad en is alleen mogelijk als er nieuwe functies in het gebouw worden ontwikkeld.

Stichting de Grote Kerk werkt concreet aan het ontwikkelen van het gebouw als Academiegebouw voor de stad en wil op cultureel, educatief en creatief gebied een verrijkende aanvulling op het programma-aanbod in de (binnen)stad gaan vormen. De Stichting heeft de gemeente om een bijdrage gevraagd voor de 1e fase van de herinrichting, welke is gehonoreerd in de vorm van krediet van 900.000 euro. Tevens zal de gemeente geld beschikbaar stellen voor de inrichting van het openbaar gebied van het Grote Kerkplein.

De belangrijkste aspecten van de herinrichting zijn het transparant maken van het gebouw (vernieuwde entrees aan de Grote Markt en Grote Kerkplein) en het verbeteren van de facilitaire voorzieningen/ruimtes en een verlichting-/geluidsplan.