Integraal Lichtplan

LED Zwolle shine!

Zwolle heeft bijna de beste binnenstad van Nederland. Volgens onderzoek in 2018 van Bureau Louter, samen met weekblad Elsevier, moeten we alleen Amsterdam voor laten gaan als het gaat om woonaantrekkelijkheid. In andere functies, zoals vrije tijd & cultuur en winkelen, heeft Zwolle nog ruimte om beter te worden. Het lichtplan van de gemeente Zwolle helpt daarbij. Het is een kansrijk instrument om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten’.

Een goede verlichting draagt bij aan een aantrekkelijke Zwolse binnenstad. Al in november 2016 gaf de gemeenteraad het college de opdracht een lichtplan op te stellen voor de binnenstad. Dat maakt onderdeel uit van de Visie Binnenstad 2030, en van de strategische agenda van de stad.

Veel partijen betrokken

Aan het lichtplan is de afgelopen jaar hard gewerkt. Dat deed de gemeente samen met Signify, het voormalige Philips Lighting. De concept-lichtvisie, ontwikkeld met diverse partijen in de stad werd tijdens een inloopsessie op 18 september 2019 aan belanghebbenden in de stad gepresenteerd. Met de verkregen input van deze avond wordt gewerkt aan een definitieve visie, die de raad vaststelt. In 2020 start de gemeente met (een deel van) de uitvoering.

Wat is een lichtplan?

De gemeente Zwolle heeft de taak te zorgen voor de openbare (stads)verlichting, die altijd moet voldoen aan de (beleids)normen. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de sfeerverlichting of ‘stadsilluminatie’. Over dat laatste gaat het lichtplan. De binnenstad met de singels, de verbindings- en aanloopstraten, en de verbinding met de Spoorzone zijn onderwerp van het plan. Een visie en een ontwerp maken deel uit van het plan.

Het ontwerp zorgt ervoor dat lichtbronnen op elkaar afgestemd zijn. Zo biedt Zwolle bezoekers een gastvrij onthaal. Te denken valt aan een ontwerp waarmee de stad beeldbepalende gebouwen, straten en pleinen kan verlichten. Bijvoorbeeld omdat ze historische waarde hebben, of omdat ze gezamenlijk het verhaal van Zwolle vertellen.
Daarnaast kan licht mensen helpen wegwijs te worden in de stad, en het veiligheidsgevoel bevorderen. Daarbij is altijd een afweging van belangen nodig. Want een lagere lichtintensiteit versterkt het gevoel van sfeer, maar gaat ten koste van het veiligheidsgevoel.

Licht geeft een extra dimensie aan de beleving van de historische binnenstad. Het versterkt de identiteit van een plek en laat details opvallen. Een goed ontwerp kan daarnaast zorgen voor minder lichtvervuiling, lichthinder en energieverspilling.

Duurzaamheid

En dat is belangrijk, want het is de doelstelling van de gemeente Zwolle om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Energieverbruik en duurzaamheid spelen dus ook een rol in het lichtplan. Het lichtplan besteedt aandacht aan innovatieve manieren om energieverbruik exact in kaart te brengen en compensatiemogelijkheden te verkennen.

Door een slim dashboard is de gemeente altijd op de hoogte van het energieverbruik. Bovendien is de gemeente alert op verstoringen van de ecologie door lichtgebruik en houdt zij zoveel mogelijk rekening met het effect van licht op de (groene) omgeving, vleermuizen en andere dieren.