Integraal Lichtplan

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om een integraal lichtplan te maken voor de binnenstad. Een lichtplan bestaat uit:

  •  een lichtvisie met richtlijnen voor alle soorten kunstmatige verlichting in de binnenstad;
  • een lichtontwerp voor het aanlichten van (historische) beeldbepalende gebouwen, het sfeervol aanlichten van gevelbeelden op straten en pleinen en het aanlichten van groen en water.

Het verhaal van Zwolle

De focus ligt in het Lichtplan niet op de openbare verlichting, maar op het aantrekkelijk verlichten van de binnenstad. Een lichtplan maakt de kracht van het dagbeeld van Zwolle ook in het donker zichtbaar.

Zo draagt het bij aan het mooi verbeelden van het ‘Het verhaal van Zwolle’, maar ook aan gastvrije entrees van de binnenstad, het verbeteren van de routering en het vergroten van het veiligheidsgevoel.

In het lichtplan is ook aandacht voor de samenhang met feestverlichting en etalageverlichting. Een lichtplan zorgt er zo voor dat alle verschillende lichtbronnen op elkaar zijn afgestemd.

Opdracht

De gemeente stelt het Lichtplan op samen met ondernemers, bewoners, pandeigenaren en culturele instellingen. Begin 2019 is opdracht verstrekt aan Signify om het lichtplan op te stellen.

Zij starten met het opstellen van een visie die voor de zomer van 2019 gereed moet zijn. De Lichtvisie zal worden vastgesteld door de Raad. Vervolgens wordt na de zomer van 2019 het ontwerp opgesteld, waarna in 2020 gestart wordt met (een deel) van de uitvoering.