Lichtvisie ‘LED Zwolle shine’

LED Zwolle shine!

In 2030 is de binnenstad van Zwolle nog aantrekkelijker en gastvrijer voor inwoners en bezoekers, doordat gebouwen, straten en pleinen sfeervol zijn verlicht. Door de verlichting wordt ook ’s avonds het historische karakter van de stad goed zichtbaar. De Lichtvisie ‘LED Zwolle shine’ is gemaakt in opdracht van de raad en geeft hier de komende jaren invulling aan. De lichtvisie wordt ter bespreking aan de raad overgedragen. 
Met twee thema’s; ‘Trots op Zwolle’ en ‘Wegwijs in Zwolle’ en daarbinnen zeven programma’s die daar uit voortkomen wordt hieraan invulling gegeven.

De Lichtvisie kwam tot stand mede door een uitgebreid participatietraject met inwoners van de binnenstad, jongeren en vertegenwoordigers van de maatschappelijke en culturele sector, de horeca en ondernemers. Ook het Natuurplatform, Zwolle Groenstad dachten mee.

Twee thema’s en zeven programma’s

Binnen het thema Trots op Zwolle worden in de visie iconische gebouwen en bijzondere gevels uitgelicht. Ook wordt op andere manieren unieke verhalen verteld; bijvoorbeeld door met licht op de gevels te laten zien wat zich vroeger in het pand afspeelde.

Voor jong en oud

Zwolle kent een rijke historie maar leeft ook sterk in het nu. Daarom is er behoefte aan meer dan alleen accenten op de historie. In de visie wordt daarom ook ruimte gemaakt voor spraakmakende, lokale initiatieven met licht.

Met het thema Wegwijs in Zwolle wordt beoogd om singels en de bruggen over de singels meer in eenheid te verlichten. Hierdoor ontstaan gastvrije entrees.
Ook de nu nog donkere, smalle stegen, donkere hoeken op een plein worden ruimtes waar het prettig wandelen, verblijven of ontmoeten is. Het verleidt bezoekers meer van de stad te verkennen en er doorheen te dwalen.

Aanstuurbare duurzame verlichting

Tot slot beschrijft de visie hoe je met aanstuurbare en duurzame verlichting, waarbij het lichtniveau wordt aangepast aan het uur van de avond en nacht, het mogelijk maakt niet alleen

rekening te houden met de belangen van de bewoners van de binnenstad, maar ook met ecologie en duurzaamheid.

De eerste projecten waarmee de gemeente in 2020 aan de slag wil zijn het maken van een lichtontwerp voor de Grote Kerk, het Stationsgebouw en een derde ontwerp. Realisatie zou dan direct daarna plaatsvinden.

Lichtvisie_Zwolle.pdf

lichtvisie_zwolle_bijlage.pdf