Luttekestraat en voormalig politiebureau

De Luttekestraat vormt de zuidelijke entree van de binnenstad. Door de verplaatsing van het busstation en de beperkte zichtbaarheid van de straat lijkt het aantal bezoekers in de straat af te nemen.

Samen met bewoners, ondernemers en pandeigenaren wordt een actieplan gemaakt om de aantrekkingskracht van de straat te vergroten, het profiel van de straat te versterken en de loopstroom een impuls te geven. Een nieuwe invulling van het voormalige politiebureau is hiervan een onderdeel. Het pand is in eigendom van de gemeente en is strategisch gelegen op de hoek van de Luttekestraat. In de zoektocht naar een nieuwe huurder voor het markante gebouw kan iedere geïnteresseerde partij een plan indienen voor de nieuwe invulling. Bij beoordeling van de plannen staat de kwaliteit centraal. Zo is het belangrijk dat een nieuwe invulling van betekenis is voor de binnenstad en de Luttekestraat in het bijzonder. Ook een (gedeeltelijke) invulling met kunst en/of cultuur ziet de gemeente als meerwaarde. In het voorjaar van 2019 wordt het proces om te komen tot een nieuwe invulling van het voormalig politiebureau verder vormgegeven.