Team Binnenstad

Programmanager Binnenstad

Deze wordt momenteel geworven.

Suzanne Douwsma

Wijkmanager  Stadsdeel Midden

De wijkmanager verbindt en regisseert samenwerking tussen bewoners, ondernemers, organisaties (in een wijk) en afdelingen binnen de gemeente. Om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zorgen voor de kwaliteit van wonen, leven en werken in de wijk(en). Onze ambitie is vitale, toekomstbestendige wijken. Daarbij  gaat het niet alleen om de openbare ruimte, maar ook om de sociale samenhang en de veiligheid. Ideeën en initiatieven van partners zijn daarbij van groot belang.

@ S.Douwsma@zwolle.nl
T 038-4982489 / 06 5265 0752

Han Goodijk

Stedenbouwkundige

Han is senior ontwerper van de Gemeente Zwolle. 'Een grote diversiteit aan plannen, vragen om samenhang en continuïteit. Als ontwerper ben ik vanaf 2000 betrokken bij de ruimtelijke kwaliteit van onze geweldige historische binnenstad. Op alle schaalniveaus van ontwikkelingsprogramma, begeleiding van bouwplannen tot inrichting van plein of straat draag ik graag mijn steentje bij. Uitgangspunt daarbij is dat elk ontwerp zich naadloos voegt in het dna van de binnenstad maar ook een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de binnenstad tot een van de beste binnensteden van Noord Nederland.'

@ HJ.Goodijk@zwolle.nl
038-4983353

Anton Westenberg

Projectleider Broerenkwartier en Grote Kerk

Als projectmanager heeft Anton te maken met een aantal projecten in de binnenstad waaronder De Grote Kerk en het Broerenkwartier. ‘Ik wil graag eigenaren en initiatiefnemers verbinden en stimuleren om de binnenstad van Zwolle vitaler en toekomstgericht te maken met behoud van de historische waarde. Daar hoort ook bij dat de gemeente meedenkt met de ontwikkelingen en daar waar mogelijk, in bijvoorbeeld het openbaar gebied, zelf initiatieven ontplooit. Voor (nieuwe) ontwikkelingen in het Broerenkwartier, of het bespreken van de mogelijkheden daarvan, kunt u bij mij terecht’.

@ A.Westenberg@zwolle.nl
T 038-4982660 / 06 1158 5542