Diezerbrink gastvrij, bereikbaar en veilig

De werkzaamheden aan de Vechtstraat, Thomas à Kempisstraat, de Brink en een deel van de Rhijnvis Feithlaan zijn afgerond. 

Afgelopen twee jaar onderging het gebied Diezerbink een metamorfose. Er is meer ruimte gekomen om te wandelen en te fietsen, de straten zijn smaller geworden en de voetpaden breder. Zo is er meer ruimte gekomen om fietsen te parkeren en is het fietsen, door nieuwe verharding, comfortabeler geworden. Hierdoor zijn de winkels beter bereikbaar. In het gebied zijn veel plantenvakken gecreëerd en zijn bomen geplaatst, waardoor het groener geworden is. Ook is, om het regenwater te infiltreren, een zogenaamd infiltratieriool toegevoegd.

De rotonde op de Brink heeft plaats gemaakt voor een verkeersplein en van de Vechtstraat is eenrichtingverkeer gemaakt, waardoor het veiliger is geworden.
Al het straatwerk en een deel van de rioleringen is vernieuwd.

Samen met winkeliers en bewoners

Al in oktober 2018 heeft de gemeente Zwolle een eerste ontwerp herinrichtingsplan voor het hele gebied aan de ondernemers en inwoners gepresenteerd. Daarna heeft de gemeente het ontwerp samen met hen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ondernemers en bewoners dachten onder andere mee over de inrichting van de straten, de (fiets)parkeerplaatsen, de bestrating en de beplanting. De eerste schop ging in 2020 de grond in.

beslisnota winkelgebied diezerbrink.pdf

definitief_ontwerp_fase2_poster1.pdf

definitief_ontwerp_fase2_poster2a.pdf

definitief_ontwerp_fase2_poster2b.pdf

definitief_ontwerp_fase2_poster2b.pdf