Kamperpoort, eigenzinnige wijk met karakter

Kamperpoort is een stoere stadswijk met karakter, gelegen dicht tegen het historisch centrum van de binnenstad. Er is voor gekozen om de herontwikkeling van de wijk gefaseerd en organisch uit te voeren. Dit betekent dat de gebiedsontwikkeling een kwestie is van lange adem waarbij het economische klimaat en de vraag uit de woningmarkt het tempo bepalen.

Stand van zaken bouwplannen

Inmiddels zijn in de afgelopen 15 jaar veel bouwplannen gerealiseerd en mag worden gesproken over een transformatie van de bestaande wijk die het eindstadium nadert.

De volgende bouwplannen zijn in ontwikkeling of in uitvoering:

  • Katwolderplein: aan de zuidzijde van het plein appartementen (beleggershuur), horeca met ondergrondse parkeergarage (Open Development); verwachte oplevering 3e kwartaal 2020.
  • Kop van Hoog: appartementen (koop en sociale huur) en commerciële ruimte met ondergrondse parkeergarage (Nijhuis Bouw); verwachte oplevering 3e kwartaal 2020.
  • Brandweergarage: woningen en appartementen (deltaWonen); verwachte start bouw 3e kwartaal 2020.
  • Hoogstraat 28 (Kop van ’t Zijltje) appartementen (koop) met parkeergarage (Ruitenberg en Sipkema BV); verwachte start bouw 3e kwartaal 2020.

Gebiedsontwikkeling locatie IJsselhallen eo

Sinds het wegvallen van de veemarktfunctie wordt de locatie IJsselhallen gebruikt voor evenementen. Exploitant Libema huurt het terrein met opstallen van de gemeente. Deze huurovereenkomst eindigt op 1 januari 2024. Op dat moment is de gemeente vrij om het terrein de herontwikkelen tot woongebied met mogelijk andere passende functies.

Tot 1 januari 2024 treft de gemeente alle voorbereidingen om de feitelijke herontwikkeling van het gebied te kunnen realiseren.

Platform Kamperpoort

In september 2017 is het Platform Kamperpoort (externe link) gestart. Hierin zijn vertegenwoordigd:

  • de ontwikkelende partijen
  • de corporaties
  • de gemeente

Het platform bewaakt de visie op de toekomstige ontwikkeling van de wijk. Het werkt ideeën uit en initieert en adviseert over nieuwe plannen. Dit met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken deelnemers.

In 2019 hebben de ontwikkelende partijen en corporaties het initiatief genomen om onder de noemer Panorama Kamperpoort na te denken over het toekomstperspectief van de wijk (Hoe willen we dat de wijk er in 2030 uitziet?). Dat doen ze met bureau Ruimtevolk in samenwerking met bewoners en belanghebbenden. De gemeente participeert niet in dit traject maar krijgt naar verwachting in 2020 het eindresultaat aangeboden.