Kamperpoort, eigenzinnige wijk met karakter

Kamperpoort is een stoere stadswijk met karakter, dicht tegen het historisch centrum van de binnenstad. Er is voor gekozen om de herontwikkeling van de wijk gefaseerd en organisch uit te voeren. Dit betekent dat de gebiedsontwikkeling een kwestie is van lange adem waarbij het economische klimaat en de vraag uit de woningmarkt het tempo bepalen.

Stand van zaken bouwplannen

Er zijn veel bouwplannen die zich  in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden.

Deze plannen zijn:

 • Katwolderplein: aan de zuidzijde van het plein 2 gebouwen met  woningen/appartementen (deltaWonen) en appartementen en horeca (Open Development)
 • Kop van Hoog: appartementen (koop en sociale huur) en commerciële ruimte met ondergrondse parkeergarage (Nijhuis Bouw)
 • Brandweergarage: woningen en appartementen (deltaWonen)
 • Harm Smeengekade 20: appartementen in koop en sociale huur (deltaWonen)
 • Begijnehof: woningen en appartementen op het oude kloosterdeel rondom de kapel (deltaWonen)
 • Feniks: twee appartementengebouwen op de locatie Lankhorst (beleggershuur) en de daar ten westen van gelegen hoeklocatie met sociale huur (SWZ)

Platform Kamperpoort

In de gebiedsontwikkeling en wijkvernieuwing bouwen alle betrokken partijen samen aan de nieuwe Kamperpoort. De ontwikkelingscombinatie de Nieuwe Kamperpoort is de initiatiefnemer van de toekomstvisie voor de wijk die in samenwerking met deltaWonen en de gemeente tot stand is gebracht.

2017-11-kamperpoort-bouwstenen.pdf

In september 2017 is het Platform Kamperpoort gestart. Hierin zitten, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen,

 • de ontwikkelende partijen
 • de corporatie(s)
 • de gemeente
 • bewoners
 • adviseurs
 • ondernemers.

Het platform bewaakt de visie op de toekomstige ontwikkeling van de wijk. Het werkt ideeën uit en initieert en adviseert over nieuwe plannen. Dit met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken deelnemers. Een onafhankelijk voorzitter leidt het platform.