Kamperpoort, eigenzinnige wijk met karakter

Kamperpoort is een stoere stadswijk met karakter, gelegen dicht tegen het historisch centrum van de binnenstad. Er is voor gekozen om de herontwikkeling van de wijk gefaseerd en organisch uit te voeren. Dit betekent dat de gebiedsontwikkeling een kwestie van lange adem was waarbij vooral het economische klimaat en de vraag uit de woningmarkt het tempo en de planontwikkeling bepaalden.

Stand van zaken bouwplannen

Inmiddels zijn in de afgelopen 15 jaar veel bouwplannen gerealiseerd en nadert de transformatie van de bestaande wijk het eindstadium. Wel wacht nog de herontwikkeling van het IJsselhallenterrein en de transformatie van de kantorenstrook langs de Meeuwenlaan nog (zie onder Gebiedsonwikkeling Nieuwe Veemarkt).

De volgende bouwplannen zijn nog in uitvoering:

  • Brandweerlocatie: grondgebonden woningen en appartementen (deltaWonen);  De bouw is gestart en de oplevering wordt verwacht in de 2e helft van 2021.
  • Hoogstraat 28 (Kop van ’t Zijltje) appartementen (koop) met parkeergarage (Ruitenberg en Sipkema BV);  De bouw is gestart en de oplevering wordt verwacht in de 2e helft van 2021.

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Veemarkt

Sinds het wegvallen van de veemarktfunctie wordt de locatie IJsselhallen gebruikt voor evenementen. Exploitant Libema huurt het terrein met opstallen van de gemeente. Deze huurovereenkomst eindigt op 1 januari 2024. Op dat moment is de gemeente vrij om het terrein te herontwikkelen tot woongebied met mogelijk andere passende functies. Tot de gebiedsontwikkeling behoort ook de transformatie van de kantoorpanden langs de Meeuwenlaan.

Tot 1 januari 2024 treft de gemeente alle voorbereidingen om de feitelijke herontwikkeling van het gebied te kunnen realiseren. De transformatie van de kantorenstrook langs de Meeuwenlaan lijkt gefaseerd en eerder uitvoerbaar.

Meer informatie vindt u op www.zwolle.nl/nieuweveemarkt.

Platform Kamperpoort

In september 2017 is het Platform Kamperpoort (externe link) gestart. Hierin zijn vertegenwoordigd:

  • de ontwikkelende partijen
  • de corporaties
  • de gemeente

Het platform bewaakt de visie op de toekomstige ontwikkeling van de wijk. Het werkt ideeën uit en initieert en adviseert over nieuwe plannen. Dit met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken deelnemers.

In 2019 hebben de ontwikkelende partijen en corporaties het initiatief genomen om na te denken over het toekomstperspectief van de wijk (Hoe willen we dat de wijk er in 2030 uitziet?). De visie genaamd Panorama Kamperpoort is door bureau Ruimtevolk in samenwerking met bewoners en belanghebbenden tot stand gebracht. De gemeente betrekt het Panorama Kamperpoort bij het opstellen van de visie voor de gebiedsontwikkeling Nieuwe Veemarkt.