Kraanbolwerk

De locatie Kraanbolwerk aan de rand van de binnenstad van Zwolle wordt omgeven door een levendige stadshaven: Ruimte en uitzicht, de geur van schepen, de parlevinker en de scheepstagrijn en een stedelijke, robuuste sfeer van bebouwing en openbare ruimte.

Kraanbolwerk is een voor de stad bijzondere ontwikkellocatie en een plek die een hoogwaardige uitstraling verdient. Op het Kraanbolwerk komen circa 100 appartementen en 50 stadswoningen. Meer informatie over de te bouwen woningen vindt u op www.kraanbolwerkzwolle.nl

Deltaproof

Het Kraanbolwerk ligt buitendijks. Het water in de stadsgrachten is direct verbonden met het IJsselmeer en bovendien wateren de Sallandse weteringen af door de Zwolse binnenstad. Dit betekent dat de waterstanden bij het Kraanbolwerk sterk kunnen fluctueren.

Alle appartementen en woningen op het Kraanbolwerk worden daarom ‘deltaproof’ gebouwd. Een concrete maatregel is bijvoorbeeld dat de woningen ook vanaf het hoger gelegen dek van de parkeergarage bereikbaar zijn. Bij extreem hoogwater houden de bewoners het droog.

Bovendien wordt het gebied zo ingericht dat het water meer zichtbaar en beleefbaar is voor de bewoners. Zo komt er bijvoorbeeld bij de Thorbeckegracht een steiger en een trap waar de afwatering van het regenwater overheen loopt. Kraanbolwerk is niet de enige plek in Zwolle waar gewerkt wordt aan waterveiligheid. Meer informatie hierover vindt u op www.zwolle.nl/levenmetwater

 

De video geeft een 3D impressie in vogelvlucht van de te ontwikkelen locatie.

Medefinanciering

Rijk en provincie hebben elk een bijdrage beschikbaar gesteld van in totaal 7,5 miljoen euro, bestemd voor de herontwikkeling van het Schaepmanterrein.

Stedenbouwkundig plan

Hieronder kunt u het stedenbouwkundig plan (SP) Kraanbolwerk en de bijlagen downloaden.

stedenbouwkundig-plan.pdf (7,5 MB)

bijlagen-bij-sp.pdf (7,8 MB)