Documenten en downloads Kraanbolwerk

Tijdens het proces voor de herontwikkeling van Kraanbolwerk is een aantal documenten van belang. Deze vindt u hier.

presentatie doelgroepenanalyse kraanbolwerk.pdf (6,1 MB)

Stedenbouwkundig plan

In het stedenbouwkundig plan wordt de situering van toekomstige gebouwen en hun hoogtes en gewenste beeldkwaliteit beschreven evenals de structuur van de openbare ruimte en hoe te parkeren.

PDF icon111115 herontwikkeling kraanbolwerk stedenbouwkundig plan.pdf

111109 bijlage sp email formaat.pdf

Beeldkwaliteitplan Kraanbolwerk

Het beeldkwaliteitplan is een onderdeel van het Stedenbouwkundig Plan Kraanbolwerk. Een beeldkwaliteitplan is een instrument die de kwalitatieve uitgangspunten vastlegt met betrekking tot het te ontwikkelen vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte.

1211 bkp kraanbolwerk klein.pdf

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan worden de randvoorwaarden en de planologische mogelijkheden aangegeven voor de herontwikkeling voor het Kraanbolwerk. Dit plan voorziet in de bouw van circa 154 woningen en heeft als doel het Kraanbolwerk te ontwikkelen tot een hoogwaardig binnenstedelijk woongebied.

Het bestemmingsplan is op 25 februari 2013 door de raad vastgesteld.

bestemmingsplan_kraanbolwerk.pdf

bp11014-0003 09-10-2012 plankaart kraanbolwerk.pdf