Fasering

Voordat er gebouwd kan  worden moet nog een aantal stappen gezet worden:

2021

De eerste stap is het ontwerpen van het gebied: wat voor soort woningen, hoe ziet de openbare ruimte eruit, welke maatregelen zijn er voor hittestress en klimaat? Welke voorzieningen mogen in de buurt niet ontbreken? Deze en andere vragen worden de eerste helft van 2021 samen met onder andere omwonenden, vastgoedeigenaren, belangenvertegenwoordigers, beantwoord en verwerkt in scenario's.  Nadat er een keuze is gemaakt uit de elemenenten van de verschillende scenario's. Wordt dit vertaald naar ontwikkel- en realisatiestrategie. In dit document wordt omschreven hoe de gronden worden uitgegeven/verkocht en hoe de opdrachten aan aannemers of bouwende partijen worden gegeven. 

Tweede helft 2021

Opstellen van een stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan op basis van de scenario's en de keuzes die aan de hand daarvan gemaakt zijn.

2022

Het omgevingsplan wordt opgesteld en komt dat beschikbaar voor de formele inspraakprocedures. Daarnaast wordt de selectie van de bouwende partijen gedaan.

2023

Na de inspraak en zienswijzetermijn kan het Omgevingsplan worden vastegesteld. In dit plan wordt het bestemmingsplan, de vergunningen ea vastgelegd. 

2024

De sloop van een (deel) van huidige hallen begint. Daarna wordt archeologisch onderzoek gedaan  en de grond bouwrijp gemaakt. Vervolgens kan de bouw van de eerste woningen beginnen.