Hoe zien de resultaten van het onderzoek er straks uit?

Het resultaat is straks een beschrijving van vier ontwikkelperspectieven. Dit zijn vier verschillende beschrijvingen van de toekomst van de regio. Hierin zijn belangrijke thema’s als klimaat, bereikbaarheid, wonen en werken uitgewerkt. Ook wordt er rekening gehouden met verschillende snelheden waarin de regio zou kunnen groeien, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe huizen en bedrijven.  

Het is niet zo dat een van ’de ontwikkelperspectieven wordt gekozen. Ze zijn bedoeld om de gevolgen en verschillen in beeld te brengen van een groot aantal ontwikkelmogelijkheden voor de regio, ook wel bouwstenen genoemd. Met behulp van deze bouwstenen en inzichten kunnen we beter goede keuzes maken voor de toekomst. Voor onze regio en ook voor de gemeente Zwolle.